RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Boendestöd eller hemtjänst


Om din huvudman behöver hjälp med att sköta hemmet, kan han eller hon få en stödinsats som kallas boendestöd. Det innebär att man får hjälp av någon att exempelvis städa, tvätta, laga mat och diska. Boendestödet är till för att stärka huvudmannens egen förmåga att klara sina hushållssysslor. Man kan inte tvinga någon att ta emot boendestöd. Boendestödjarnas jobb är att hjälpa huvudmannen att kunna ha sitt hem som han eller hon vill ha det. Även personer med funktionshinder har ju rätt att vara slarviga! Boendestöd finns för att det är huvudmannen, och inte hans eller hennes funktionshinder, som ska bestämma till exempel hur skräpigt det får vara hemma. Huvudmannen kan också få hemtjänst, då någon annan helt tar hand om det huvudmannen själv inte klarar av. Ibland är det ingen skillnad mellan boendestöd och hemtjänst.