RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

5: Socialtjänstlagen (SoL)


I lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder (LSS) finns tio stödinsatser för personer med funktionshinder. Men samhället kan erbjuda många fler stödinsatser och ersättningar till personer med funktionshinder. Många av de stödinsatser som kommunen står för faller under socialtjänstlagen (SoL).

SoL skiljer sig från LSS genom att det är en lag för alla, inte bara personer med funktionshinder. SoL ska vara ett skyddsnät för oss alla när vi behöver det. Därför täcker lagen en rad olika situationer och problem. SoL innehåller många paragrafer, men är inte lika konkret som LSS. När det gäller personer med funktionshinder står till exempel i 5 kap. 7 § SoL att socialnämnden ska verka för att personer medfunktionshinder får möjlighet att leva som andra, meningsfull sysselsättning och anpassat boende. Men det innebär inte alltid att kommunen är skyldiga att ge just
din huvudman stöd i form av exempelvis boende från enligt SoL. Kommunen ansvarar för att alla som behöver det får hjälp enligt socialtjänstlagen, om de inte kan få hjälp på något annat sätt. Ibland kan det vara svårt att veta vilken myndighet som ska hjälpa dig och din huvudman med ett visst problem. Det händer att olika myndigheter hänvisar till varandra, utan att någon tar på sig ansvaret för att hjälpa till. Då kan det vara bra att veta att kommunen är ansvarig i sista hand. Så här står det i SoL 2 kap. 2 §:

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.”