RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Råd och stöd


Den enskilde och dennes anhöriga har rätt till professionell rådgivning och personligt stöd. Detta är inte minst viktigt när det handlar om psykiska funktionshinder, där komplexiteten i funktionshindret medför stora anpassningar för både den funktionshindrade och den funktionshindrades omgivning. Det kräver stora resurser i form av kompetent handledning och stöd. Rådgivningen och det personliga stödet behöver inte enbart rikta sig till den funktionshindrade och dennes anhöriga. Det kan också rikta sig till en verksamhet eller personalgrupp som är i kontakt med den funktionshindrade.