RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Insatser som avser information, råd och planering


En oerhört viktig del i insatsutbudet är det professionella stöd och den kunskap som landstingets personal kan erbjuda till en funktionshindrad och dennes anhöriga eller andra som finns i den funktionshindrades närmiljö. En annan viktig faktor är planeringen, samordningen och uppföljningen av de insatser samhället totalt kan erbjuda den enskilde.