RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Daglig verksamhet


Vissa funktionshindrade har också rätt till meningsfull sysselsättning under veckodagarna som motsvarar yrkesmässiga former. Genom daglig verksamhet tillförsäkras personer som är i yrkesverksam ålder, och inte utbildar sig, en meningsfull sysselsättning som erbjuder den enskilde stimulans och utveckling. Verksamheten skall utgå från de individuella behov och förutsättningar som den enskilde har.