RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Korttidsvistelse


Syftet med korttidsvistelse är att ge miljöombyte till den funktionshindrade, och i vissa fall avlösning för närstående i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen kan ta sig olika uttryck. Det kan vara fråga om läger eller ”korttidskurser” eller ”provapåkurser” på folkhögskolor.