RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontaktperson


Den funktionshindrade kan också ha behov av en regelbunden samtalspartner som inte är anställd av kommunen. För detta ändamål kan man ansöka om kontaktperson. Kontaktpersonen är inte anställd av kommunen, utan anordnas