RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ledsagarservice


Ledsagarservice är en insats som är avsedd för den som vill komma ut och åtnjuta samma typ av fritidsavkoppling som vilken annan människa som helst. Det är inte meningen att någon människa skall bli isolerad på grund av sitt funktionshinder, utan det skall medges möjligheter att delta i en social tillvaro. Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp och stöd med att komma ut bland andra människor, för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta uppstår till följd av ett funktionshinder. Insatsen skall, som alla andra insatser, anpassas till de individuella behoven.