RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Personkretsarna i LSS


En förutsättning för att få insats enligt LSS är att den funktionshindrade omfattas av en av de tre personkretsar som räknas upp i 1 § LSS:

Personkrets 1

Den första personkretsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Detta innebär att personer som t.ex. har en diagnos inom autism och autismliknande tillstånd (inklusive Aspergers syndrom) omfattas av lagen.

Personkrets 2

Den andra personkretsen omfattar personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Det handlar om personer som efter utvecklingsåren (normalt 16 års ålder) drabbats av hjärnskada som inneburit ett bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder. Den utlösande faktorn skall antingen vara någon form av yttre våld mot huvudet eller vara betingad av sjukdomar av kroppslig art, som tumörer, hjärnblödningar, inflammationer m.m. Däremot avses inte personer med olika psykiska sjukdomstillstånd, som också kan medföra en begåvningsnedsättning. Inte heller personer med sjukdomar som är en följd av missbruk eller beroendeframkallande medel omfattas av personkrets två.

Personkrets 3

Den tredje personkretsen utgörs av barn, ungdomar och vuxna med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste dessutom förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Orsaken till eller arten av funktionshinder är inte avgörande. Det behövs heller inte någon medicinsk diagnos. Däremot måste den enskilde, till skillnad från personkrets 1 och 2, visa att funktionshindret just medför betydande svårigheter. Detta är inte alltid lätt uppgift för den enskilde eller den som företräder den enskilde. av kommunen bland ideella krafter. Visst arvode betalas, men kontaktpersonen har ingen rapporteringsskyldighet.