RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

3: Meningsfullt och sysselsättning


Försäkringskassan och andra berörda måste ge stöd till den som strävar efter ett aktivt och självständigt liv. Unga långtidssjukas och funktionshindrades habilitering och rehabilitering måste ofta ses i ett längre tidsperspektiv. Det är viktigt att tiden utnyttjas så att individen får utveckla sina resurser i den takt och med det stöd han eller hon behöver. Individen och individens resurser ska stå i centrum med Försäkringskassan och övriga delar av samhället som stödresurser. När det gäller arbete är vägen till ett visst yrke eller arbetstillfälle för de flesta människor lång. Det gäller särskilt de som ännu inte fått någon fast förankring på arbetsmarknaden, eller som inte hamnat i en arbetssituation där de vill bli kvar. Ett förvärvsarbete medför ofta effekter som i praktiken kan vara betydelsefulla när det gäller de framtida möjligheterna att skaffa sig andra arbeten. Det är i arbetslivet som människors sociala ställning formas och deras inställning till olika företeelser i samhället påverkas.

Genom förvärvsarbete ingår människor i ett socialt sammanhang som inte minst för yngre har en avgörande betydelse för deras sociala förankring. Ett arbete ger utrymme för individen att lära sig ta ansvar och att på andra sätt utveckla sig som person. När det gäller den som är funktionshindrad är vägen till ett förvärvsarbete ofta mycket lång. Långtifrån alla får ett vanligt förvärvsarbete, eftersom det är svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. Därför är det mycket viktigt att även annat meningsfullt arbete, meningsfull utbildning eller sysselsättning än traditionellt förvärvsarbete blir verklighet för personer med funktionshinder.