RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tro och heder - 33 § avtalslagen


Rättshandling får inte göras gällande där omständigheterna vid dess tillkomst (som ett köp) var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om de omständigheterna åberopa rättshandlingen.