RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ocker - 31 § i avtalslagen


Om någon utnyttjar någons ”trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning” till att ”taga eller betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har erlagts eller utfästs, eller för vilka vederlag inte skall utgå”, är avtalet inte gällande mot den förfördelade.