RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

2: Tveksamma köp och skuldförbindelser


Det kan vara möjligt att häva avtal (exempelvis köp) med stöd av ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Observera att det inte är säkert att man kan åberopa de här bestämmelserna i alla situationer. Men det kan vara bra att känna till dem.