RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tystnadsplikt


Gode män och förvaltare är inte omfattade av sekretesslagen och de har därför ingen tystnadsplikt. Detta beror på att de inte är anställda av kommunen utan har ett uppdrag för huvudmannen, som är den formella arbetsgivaren.

Även om det inte finns någon formell juridisk tystnadsplikt så finns det givetvis en moralisk och etisk förpliktelse att inte yppa något som kan vara till nackdel för huvudmannen. Det gäller ju också att bevara ett förtroendefullt förhållande.