RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Byte av god man


Det händer givetvis att samarbetet av olika anledningar inte fungerar och att huvudmannen vill byta god man, eller att det inträffar något som gör att det är lämpligt eller nödvändigt att byta.

Samma personer som kan ansöka om god man har rätt att begära byte, det vill sägahuvudmannen själv, make, sambo och närmaste släktingar. Även överförmyndaren kan ta ett initiativ till byte.Överförmyndaren byter god man och förvaltare själv, utan att ärendet tas upp i Tingsrätten.