RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vem kan vara god man?


I Föräldrabalkens 11 kap 15 § står:
”Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller
kvinna.”

En god man får exempelvis inte vara straffad för allvarliga brott eller ha betalningsanmärkningar. Det krävs ingen speciell utbildning för att vara god man utöver den allmänna lämpligheten och erfarenheten. I vissa kommuner anordnar överförmyndaren utbildningar, i andra finns godmansföreningar som gör olika utbildningsinsatser och bistår med nätverk där man kan utbyta erfarenheter.

Den som är intresserad av att bli god man kan vända sig till överförmyndaren i kommunen och anmäla sitt intresse. Överförmyndaren gör en kontroll och om inget finns som hindrar att man får ett uppdrag så brukar man få ett relativt omgående. I många kommuner råder brist på personer som vill åta sig uppdrag.