RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bevaka rätt


Att bevaka sin huvudmans rätt kan kallas den juridiska delen av godmansuppdraget.Det innebär att den gode mannen ska bevaka sin huvudmans intressen, i exempelvis ett dödsbo. Det kan även innebära att hjälpa till med försäljningen av huvudmannens bostad och att se till så att huvudmannen får de insatser från samhället som han har rätt till. Det är därför viktigt att gode mannen har goda kunskaper om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL)och Lagen om allmän försäkring. Uppdrag som kan ingå i att bevaka huvudmannens rätt kan vara att ansöka om bidrag och ersättningar hos försäkringskassan eller kommunen, och se till att han får de insatser enligt LSS som är aktuella.