RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

1: Allmänt om godmanskap och förvaltarskap


Godmanskap i Föräldrabalken

Omyndighetsförklaringen togs bort ur svensk lag 1989, vilket innebär att alla i Sverige blir myndiga när de fyller 18 år. Alla som är myndiga har inte förmåga att klara sin tillvaro på egen hand utan behöver hjälp av en ställföreträdare för att kunna föra sin talan och bevaka sina rättigheter. Sådan hjälp kan man få i form av en god man eller en förvaltare. Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken. Den vanligaste typen av godmanskap regleras i 11 kap 4 § första stycket Föräldrabalken (1949:381), och rör godmanskap förordnat på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Sådant godmanskap utgörs av något av, eller alla, uppdragen:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person