RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dövblindhet


Personer som är så gravt syn- och hörselskadade att de båda funktionshindren tillsammans ger stora svårigheter i vardagslivet, betraktas som dövblinda. En dövblind person behöver inte vara helt döv och blind. Många har kvar delar av synen eller hörseln. Kombinationen av de båda funktionshindren gör tillvaron komplicerad och innebär att den som är dövblind inte kan låta synen kompensera bristen på hörsel, och inte heller låta hörseln kompensera synskadan.