RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Döva utvecklingsstörda


Personer med utvecklingsstörning har svårt att förstå begrepp och sammanhang. En av konsekvenserna av utvecklingsstörning är en begränsning av korttidsminnet som medför svårigheter att ta emot och bearbeta mycket information samtidigt. En annan konsekvens är svårigheten att generalisera erfarenhet och kunskap till nya situationer. Personer med utvecklingsstörning kräver ett individuellt anpassat språk, längre tid samt erfarenheter från många och olika kommunikationssituationer för att lära. För personer som är både utvecklingsstörda och döva krävs att anpassningen sker på teckenspråkig grund. Med döv i detta sammanhang menas en person som har sådan grad av hörselskada i kombination med utvecklingsstörning, att han/hon är beroende av teckenspråk. Personen själv och personens hela nätverk måste ha tillgång till teckenspråk och vid behov också få tillgång till alternativa kompletterande kommunikationsstöd.