RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kommunikationshjälpmedel


Landstingen är skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel för telekommunikation utifrån det behovbrukaren har för privat bruk. Det kommunikationshjälpmedel som finns och de flesta använder är bildtelefon. Kontakta landstingets tolkcentral, dövteam eller hörselvård för ordination.