RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Råd och stöd för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet


Om god man vill veta mera med råd och stöd gällande huvudmannens berörda frågor om dövhet och teckenspråk. Kontakta kurator eller dövteam och dövblindteam som finns i landsting och region. Ni kan hitta dem genom landsting-regions växel och frågar eller via landsting-regions hemsida.