RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Folkhögskolor


Västanviks folkhögskola i Leksand är en folkhögskola med en teckenspråkig studiemiljö. Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och andra hörande som vill studiera och komplettera sina tidigare studier eller skaffa sig en yrkesutbildning. www.vastanviksfhs.se. Mo Gård folkhögskola är en annan folkhögskola med huvudsakliga målgrupper som är döva och gravt hörselskadade ungdomar och vuxna med ytterligare funktionshinder samt vuxna med dövblindhet. Utöver detta finns en tvåårig teckenspråksutbildning för hörande. www.mogard.se