RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dövkultur


”Dövkultur i sin djupaste mening förstärker medvetenhet och identitet hos döva och bidrar till stimulans och personlig utveckling” Här följer några exempel som beskriver dövkulturen:

Dövas Dag har en speciell plats i dövrörelsen i Sverige och i världen. Dövas Dag firas den tredje helgen i september varje år som arrangeras av dövföreningen på orten. Dövas Dag är ett evenemang där döva träffas för att delta i seminarier, debatter, kulturarrangemang och utställningar. Genom åren har Dövas Dag firats mellan en och tre platser i Sverige samtidigt. Helgens program börjar vanligtvis på fredagen med en konferens med inbjudna ombud från landets dövföreningar för seminarium eller debatt om ett tema. Lördagen är oftast vikt åt workshop och/eller seminarier samt kulturevenemang av olika slag som slutar på kvällen. Ibland fortsätter Dövas Dag även på söndagen med utflykt och/eller gudstjänst. Deltagarna kommer från hela landetwww.sdrf.se/sdr .

Tyst Teater är en professionell ensemble under Riksteatern. De består av skådespelare som är döva och/eller är teckenspråkiga. De sätter upp föreställningar på teckenspråk och gör turnéer över hela landet. De har samarbete med lokala teaterföreningar och dövföreningar. www.riksteatern.se/tystteater Teckenspråkets dag 14 maj är på väg att etableras hos fler och fler dövföreningar i landet. 14 maj 1981 är den dag då teckenspråket erkändes som dövas första språk vilket döva vill uppmärksamma allmänheten genom arrangemang av olika slag utifrån egna förutsättningar. På vissa platser slår dövföreningarna på stort och har samarbete med andra teckenspråkiga organisationer. Tält slås upp på torg, försäljning av teckenspråksprodukter och erbjuder förbigående hörande människor minikurs i teckenspråk. Poesi på teckenspråk, teckenspråkig clown och magiker har också hittills uppträtt på teckenspråkets dag. En sådan dag är också en viktig dag för döva att träffas och umgås samt att hörande människor får information och kunskap om döva och teckenspråket. www.sdrf.se/sdr Konfirmandträff/Skolträff är en del av dövkulturen. Döva som konfirmerades på dövskolan fram till 60-talet gick 8 år på dövskolan. Konfirmationen var också en form av skolavslutning. Senare fick döva 10 års skolgång skedde konfirmationen under skoltiden. Idag ses ofta annnonser och inbjudningar på SDRs tidning ”Dövas Tidning” samt på text-tv Slingan till dem som konfirmerats eller avslutat skolan ett viss år för en sammankomst för att återuppleva gamla minnen, träffa sina skolkamrater och umgås under trevliga former. Ibland anordnas studiebesök på den skola man har gått i.