RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dövföreningen


Efter avslutade studier kom döva ut på arbetsmarknaden, en del återvände till sina föräldrahem för att hjälpa till med jordbruket eller i hemmet, en del öppnade eget företag eller sökte anställning. Några döva stannade kvar på skolan och blev själva lärare för döva ellerstartade tillsammans med andra lärare nya skolor på andra platser i Sverige. Dock fanns det behov av att samlas för att träffa andra döva vänner på fritiden, men också för att få information på teckenspråk, skapades den första handikapporganisationen i Sverige. 1868 grundades Döfstumsföreningen i Stockholm men fungerade som en riksorganisation. Den kom att bli ett andra hem för döva i Sverige under perioden teckenspråket var förtryckt.

Idag har dövföreningen fortfarande stor betydelse för döva. Det är en plats med teckenspråkig miljö och sker på teckenspråkiga dövas villkor. Det finns idag ca 40-tal dövföreningar runt om i landet. Det innebär att det inte finns dövförening i varje kommun, utan en dövförening kan omfatta flera kommuner tillsammans. Förutom storstäderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är det vanligt att man är medlem i dövförening som ligger närmast ”min” kommun. Idag har riksorganisationen Sveriges Dövas Riksförbund ca 4200 medlemmar. Enligt den statliga utredningen om teckenspråket ställning finns det ca 30.000 personer som är i behov av teckenspråk. Det är förutom döva, även hörselskadade, dövblinda och andra som behöver teckenspråk för att klara kommunikationen i sin omgivning. Av siffrorna att döma är det tydligt att alla inte är medlemmar i dövföreningen. Det finns personer som av olika anledningar inte är medlem i någon dövförening.