RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

1981 Ett historiskt år


Riksdagen beslutade som första land i hela världen att svenska döva barn får undervisning på teckenspråk och att svenska är dövas andra språk (skrift). Det kom att betyda mycket för döva i Sverige och speciellt för döva barn som kunde få teckenspråk från första början. Nu inleddes ett stort förändringsarbete inom dövskolan. Efter erkännandet 1981 och andra satsningar har gjort att idag får alla döva och hörselskadade teckenspråkiga barn och ungdomar läsa teckenspråk som ett ämne i skolan. Föräldrar erbjuds utbildning i teckenspråk genom landstingens verksamheter för döva och hörselskadade barn samt genom TUFF (teckenspråksutbildning för föräldrar till döva och hörselskadade barn). Teckenspråkiga förskolor för döva och hörselskadade barn gör också att de får mycket bättre förutsättningar till en bra språkgrund idag och i framtiden.