RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Teckenspråket


Teckenspråket erkändes officiellt av Sveriges riksdag som dövas första språk och svenska språket som andraspråk så sent som 1981, även då tog man beslut om att döva har rätt till tvåspråkig dövskola/dövundervisning. Här följer en beskrivning på teckenspråkets ställning i samhället och i undervisningen för döva genom tiderna.