RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tillbaka Teckenspråk

1. Inledning

 

Välkommen

Den här informationen i DVD-film är en gemensam plattform med information om döva och dövblinda. Just målgruppen teckenspråkiga döva med psykiskt funktionshinder och utvecklingsstörning som har behov av gode män och förvaltare som ska kunna kommunicera på teckenspråk. Dövblinda har ibland behov av stöd att kunna hålla sin privatekonomi pga svårigheter att se transaktioner av inkomst och utgift.

Ni kan titta och lyssna på innehåll av olika slags information. Filmen är teckentolkat samt översatt till svenskt talspråk. Ni får också se ett par filmer om hur kommunikation fungerar på teckenspråk och med tolk. Syftet med en gemensam plattform ska underlätta er att söka information och kunskap om teckenspråk, kommunikation och rättigheter för teckenspråkiga döva. Den här filmen kan man också besöka hemsidan www.godmanskap.se och hämta information. Ni kan också hitta länkar till olika organisationer och andra källor.