RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

11. Teckenspråkig kontaktperson


Varje teckenspråkig döv eller dövblind lever ibland isolerad pga psykiskt funktionshinder eller antingen svårigheter att utöva sina uteaktiviteter på grund av dövblindhet. Varje kommun bör ha tillgång till kontaktpersoner som behärskar teckenspråket. Man kan öka möjlighet att få teckenspråkiga kontaktpersoner genom samverkan och kontakter med lokala dövföreningar och dövteam/teckenspråkskunniga kuratorer i regioner och landsting. Ni hittar kontakter och adresser till lokala dövföreningar på SDR:s hemsida. www.sdrf.se och www.fsdb.org.