RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

3. Organisationer i projektsamarbete


Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. RFS medlemmar har frivilliguppdrag som bygger på lagstiftning. Det innebär att den som behöver hjälp kan ha rätt till stöd enligt lag. RFS viktigaste uppgift är att bistå sina medlemmar så att de kan klara sina uppdrag på ett bra sätt. Förbundet vill medverka till ett samhälle med minskad utslagning.

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. SDR arbetar för tillgänglighet i samhället för teckenspråkiga döva och hörselskadade. SDR:s medlemmar arbetar aktiv lokalt för delaktighet och jämlikhet. SDR arbetar mycket med rättighetsfrågor som berör teckenspråkiga döva och hörselskadade. Främsta målsättningen i påverkansarbete i samhället är att få information på teckenspråk, delaktighet i samhället på teckenspråk.