RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

9. Teckenspråkig äldreomsorg


Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen har samhället det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Teckenspråket är av central betydelse för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet.

En teckenspråkig miljö är därför en nödvändighet för alla teckenspråkiga döva. Detta behov kvarstår givetvis genom hela livet, men kan bli särskilt påtagligt vid ålderdomen. Kommunikation på teckenspråk är en nödvändighet för äldre teckenspråkiga döva.

  • Kommuner och landsting måste ta sitt ansvar för dessa, bl a genom att erbjuda äldreboende i teckenspråksmiljö.
  • Äldre teckenspråkiga döva ska ha inflytande och kunna bestämma över sin situation och känna sig trygga och ha rätten till en god omsorg på sina egna villkor.
  • Kommuner och landsting måste informera äldre teckenspråkiga döva om deras rättigheter och möjligheter på deras eget språk - teckenspråket.