RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

8. Rätt till teckenspråkstolk


År 1994 antogs en lag om vardagstolkning. Lagen innebär att landstingen är skyldiga att organisera, finansiera och tillhandahålla tolkservice. ”Begreppet vardagstolkning omfattar även tolk vid fritid och rekreation, i föreningslivet och i arbetslivet. Staten har också beslutat om en kraftig utökning av tolkutbildningen.

Gode män och förvaltare ska kunna ha bra kontakt med landstingets tolkcentral och att boka teckenspråkstolk eller dövblindtolk åt teckenspråkiga huvudmän. I en sådan situation ska kommunikation mellan tolkcentralerna och gode män/förvaltare underlättas och information till varandra tillgodoses så mycket som möjligt.