RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

7. Teckenspråkig direktkommunikation viktig


För döva finns endast på ett fåtal platser i psykiatriska öppenvårds- mottagningar, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Gruppboende för döva utvecklingsstörda saknas på de många håll. Rehabiliterings- och habiliteringshem för döva som är i behov av stöd och vård finns idag är inte tillräckligt utbyggt. Särskilt anpassade rehabiliteringsinsatser för döva missbrukare saknas idag. Inom hemtjänsten råder stor brist på teckenspråkskunnig personal.