RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

6. Behovet av god man för döva personer


Döva har inget behov av god man, eller förvaltare, för att man är döv. I de fall det föreligger ett behov, och en ansökan om god man eller förvaltare finns, handlar det ofta om att personen i fråga har ett funktionshinder, som gör det svårare att sköta den dagliga livsföringen.

En döv kanske har ett medfött funktionshinder som förståndshandikapp, som gör att man behöver god man för att klara ett självständigt liv. Man uppskattar att ca 10 % av gruppen förståndshandikappade i Sverige, har en grav hörselskada/dövhet. Många av dessa kan tyvärr inte teckenspråk, kanske för att deras dövhet ej upptäckts, och de ej fått tillgång till teckenspråk. En annan orsak kan vara att förståndshandikappet kan vara så grav att de inte haft förutsättningar att lära sig ett språk. Många av dessa behöver god man som vuxna, och då ofta en god man som förmår att anpassa sin kommunikation efter brukarens förutsättningar och språknivå. Vanligt är att anhöriga blir god man sitt dessa brukare. Det förutsätter då att anhöriga får stöd att hitta en bra balans i de olika rollerna att vara anhörig och att vara god man.