RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

4. Godmanprojektet 2007-2009


 


Hösten 2007 startade SDR och RFS tillsammans ett tvåårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet riktar sig till gode män och förvaltare med teckenspråkiga huvudmän och syftar till att ge ökad kunskap om de teckenspråkiga huvudmäns behov samt att ge dessa gode män och förvaltare ökat stöd och bättre verktyg i sina uppdrag. Målsättningen med projektet är till slut en förbättring av teckenspråkiga huvudmäns livssituation och förbättra livskvalité i en trygg kommunikation.