RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

10. Socialt stöd


Att kunna kommunicera, att göra sig förstådd och förstå, har en avgörande betydelse för en människas möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård- omsorg och social service. För döva som är beroende av hjälp och stöd för sitt dagliga liv och för de som har psykiska eller sociala problem är det inte tillfredsställande att tvingas använda teckenspråkstolk i kontakter med samhällets utbud av vård och social service. Teckenspråket är dövas modersmål – första språk. Döva har rätt till direktkontakt på sitt språk – teckenspråket. Inom varje landstingsområde finns det teckenspråkskunnig kurator/social-konsulent.