RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Teckentolkat

RFS har tillsammans med Sveriges dövas riksförbund tagit fram ett studiematerial som vänder sig till gode män och förvaltare för döva huvudmän eller för huvudmän med nedsatt hörsel.  Materialet består av ett antal filmer på teckenspråk som matchas med ett tryckt material. 

Den här informationen på DVD-film är en gemensam plattform med information om döva och dövblinda. Just målgruppen teckenspråkiga döva med psykiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning har behov av gode män och förvaltare som kan kommunicera på teckenspråk.

Materialet är från 2009.

Beställ det tryckta materialet här