RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Verkställighetshinder

Om det framkommer något hinder mot att verkställa beslutet kan Migrationsverket ta upp ärendet till ny prövning. Detta kan ske antingen genom att den som fått avslag hävdar att det finns hinder mot återresan eller genom att Migrationsverket tar upp frågan om hinder. Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder kan inte överklagas, om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl som åberopas som hinder kan ärendet överklagas till en migrationsdomstol.

Kalender

Södertälje: RFS besöker överförmyndaren 2018-10-18 klockan 00:00 - 2018-10-19 00:00
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-20 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-21 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Föreläsning 2018-10-22 klockan 18:00 - 20:00
Jönköping: Föreläsning 2018-10-22 klockan 18:30 - 00:00