RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ombud

En person som företräder en sökande. För att ombudet ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter eller handlingar i ett ärende hos Migrationsverket krävs det en fullmakt från den sökande. För ensamkommande barn är det den gode mannen som får lämna fullmakt till ett ombud.

Kalender

Skövde: Torsdagsträff 2018-01-25 klockan 18:00 - 19:00
Lund: Föreläsning 2018-01-25 klockan 18:00 - 19:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-01-25 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-01-27 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Föreläsning 2018-01-30 klockan 18:00 - 21:30
Skövde: Studiecirkel 2018-01-30 klockan 18:00 - 20:15