RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nöjdförklaring

När en utländsk medborgare accepterar ett negativt beslut och avstår från att överklaga detta. För ensamkommande barn är det den gode mannen som kan göra det.

Kalender

Stockholm: Visionsrummet styrgrupp möte 2018-03-22 klockan 09:30 - 12:00
Lund: Föreläsning 2018-03-22 klockan 18:00 - 19:30
Falun: Café/temakväll 2018-03-22 klockan 18:00 - 20:00
Stockholm: RFS deltar i nätverksmöte 2018-03-23 klockan 13:00 - 16:00
RFS deltar på Mellanskånes FS årsmöte 2018-03-26 klockan 19:00 - 00:00