RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Migrationsdomstol

Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan överklagas till migrationsdomstolar. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till högsta instans – Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm.

Kalender

RFS förbundsstyrelse sammanträder 2017-11-25 klockan 10:30 - 12:00
Lund: Internationella frivilligdagen 2017-11-25 klockan 13:00 - 15:00
Göteborg: Öppet hus 2017-11-26 klockan 15:00 - 18:00
Göteborg: Föreläsning 2017-11-27 klockan 18:00 - 20:00
Skövde: Studiecirkel 2017-11-29 klockan 09:45 - 12:00
Skövde: Torsdagsträff 2017-11-30 klockan 18:00 - 19:00