RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Laga kraft

När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom – eller om denna möjlighet aldrig har funnits – vinner beslutet eller domen laga kraft, det vill säga får rättskraft och kan verkställas.

Kalender

Göteborg: RFS håller utbildning cirkelledare 2018-04-29 klockan 10:00 - 16:00
RFS i riksdagens civilutskott 2018-05-03 klockan 09:30 - 12:00
Malmö: Årsmöte 2018-05-03 klockan 18:00 - 20:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2018-05-03 klockan 18:00 - 20:00
RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018-05-05 klockan 12:00 - 2018-05-06 15:00
RFS förbundsstyrelse sammanträder 2018-05-06 klockan 15:00 - 16:00