RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

EBO

Eget boende. Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Kalender

Kristianstad: Visionsrum Frivården 2017-11-20 klockan 13:00 - 15:00
Skövde: Studiecirkel 2017-11-21 klockan 18:00 - 20:15
Göteborg: Föreläsning 2017-11-21 klockan 18:00 - 00:00
Solna: Studiebesök 2017-11-22 klockan 15:00 - 00:00
RFS deltar vid Kriminalvårdens samverkansdag 2017-11-23 klockan 09:00 - 15:00
Skövde: RFS träff med lekmannaövervakare 2017-11-23 klockan 18:00 - 20:00