RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dublinförordningen

En förordning som garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater får sin ansökan prövad i någon av dessa stater. En asylsökande ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan utan att någon anser sig ha ansvar för prövningen. Dublinförordningen gäller i Sverige och i övriga EU-länder samt i Norge och Island. Den som flyr har inte rätt att välja asylland. Tanken är att personer som har skyddsskäl ska söka asyl i första landet de kommer till efter flykten. En asylsökande som har vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan därför skickas tillbaka dit.

Kalender

Stockholm: Visionsrummet styrgrupp möte 2018-03-22 klockan 09:30 - 12:00
Lund: Föreläsning 2018-03-22 klockan 18:00 - 19:30
Falun: Café/temakväll 2018-03-22 klockan 18:00 - 20:00
Stockholm: RFS deltar i nätverksmöte 2018-03-23 klockan 13:00 - 16:00
RFS deltar på Mellanskånes FS årsmöte 2018-03-26 klockan 19:00 - 00:00