RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnets ekonomi

Den gode mannen ska förvalta det ensamkommande barnets egendom. Men det är inte vanligt att barnet disponerar ekonomiska medel vid ankomsten till Sverige.

En vuxen skriver siffrorDen gode mannen ska  skapa en förteckning över barnets tillgångar inom två månader och rapportera det till överförmyndaren.

Det är även den gode mannens ansvar att ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet och extra klädbidrag från Migrationsverket om det behövs. Om barnet vill köpa varor eller tjänster som inte kan göras med fickpengar ska den gode mannen ge sin tillåtelse till detta.

Den gode mannen ska även ansöka om studiebidrag för barnets räkning. Blir det aktuellt med eget boende innan 18-årsdagen, att hyra en lägenhet, ska den gode mannen medverka till att teckna hyreskontrakt och öppna bankkonto.

Kalender

Örebro: Budbärarutbildning 2017-10-20 klockan 09:30 - 15:00
Styrelseverkstad Söderhamn 2017-10-21 klockan 00:00
Göteborg: Kontaktpersonskurs 2017-10-22 klockan 09:30 - 15:30
Jönköping: Föreläsning - koll på ekonomin 2017-10-23 klockan 18:30 - 20:30
Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2017-10-24 klockan 18:00 - 20:00
Västervik: RFS deltar i lekmannaövervakaträff 2017-10-24 klockan 18:00 - 20:00