RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förening påverkade arvodessystemet

2017-02-07 

Förra året uppmärksammade Hallands godman- och förvaltarförening frågan om att införa schablonersättning för gode män till ensamkommande barn. Överförmyndaren har nu genomfört föreningens förslag. 

Det var våren 2016 som ett antal gode män för ensamkommande barn i Halmstad, Laholm och Hylte kontaktade oss i styrelsen, berättar Svante Björding, ordförande i Hallands godmans- och förvaltarförening. Gode männen efterfrågade ett förenklat system för sin arvodesberäkning och redovisning.

Styrelsen beslutade därför under försommaren 2016 att skriva ett brev till Överförmyndaren i samverkan för dessa kommuner. I brevet föreslog styrelsen att överförmyndaren skulle införa en schablonersättning för gode män för ensamkommande barn. Det skulle dels innebära en förenklad redovisning för de gode männen för ensamkommande barn, dels underlätta och vara tidsbesparande för överförmyndarkansliet. 

Som stöd för begäran redovisade föreningen ett större antal kommuner i Sverige som redan infört denna typ av schablonersättning.

–  Kanslichefen för överförmyndaren svarade att förslaget var intressant, och ville att vi till hösten skulle medverka vid Överförmyndarnämndens styrelsemöte och lägga fram vårt önskemål, säger Svante Björding. 

I november 2016 träffade föreningens styrelse politikerna i överförmyndarnämnden och kanslichefen från överförmyndarkansliet och lade fram förslaget. 

–  Vi fick ett positivt mottagande, och efter några veckor fick vi beslutet att från och med 1 januari 2017 införs schablonersättningen. Reaktionen från medlemmarna var positiv, och som en del av dem uttryckte sig: "Nu kan man lägga mer tid och kraft på själva uppdraget, berättar Svante.

Läs även artikel från 2015 om Söderhamns frivilliga samhällsarbetare som förhandlade sina arvoden.