RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rätt att få ut handlingar från kommunen

2017-10-25

Zeteo nyheter skriver att mannen, som hade en god man, först fick nej när han begärde ut samtliga dokument om honom från välfärdsnämnden i kommunen. Kammarrätten i Göteborg ger nu mannen rätt.

Kammarrätten anser inte att det finns några uppgifter som inte mannen själv eller hans nya gode man, som ställer sig bakom begäran, kan ta del av. Därför ska handlingarna lämnas ut.

Målnummer:2567-17