RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser godmanskap

 • Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp

  2018-09-12 Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart enligt kammarrätten, uppger Zeteo nyheter.
  Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp
 • Höjt prisbasbelopp

  2018-09-07 Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019, vilket påverkar kommuners beräkning av arvode för kontaktpersoner, gode mäns och förvaltare.
  Höjt prisbasbelopp
 • Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift

  2018-08-17 En isolerad kvinna fick vänta ett år på kontaktperson och nu kan kommunen få ett ekonomiskt straff, skriver Norrtelje tidning.
  Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift
 • Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag

  2018-08-13 Regeringen utvidgar utredningen Framtidens socialtjänst och förlänger utredningstiden.
  Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag
 • Migrationsverket puffar för RFS skrifter

  2018-08-10 Migrationsverket skriver om och länkar till RFS skrifter för ensamkommande barn och deras gode män.
  Migrationsverket puffar för RFS skrifter
 • Höjd garantiersättning från 1 juli 2018

  2018-07-02 Från och med den 1 juli 2018 höjs garantinivån för sjukersättning och aktivitetsersättning med 0,08 prisbasbelopp. Gode män är en grupp som ofta kommer i kontakt med personer som har garantiersättning.
  Höjd garantiersättning från 1 juli 2018
 • Barnkonventionen blir svensk lag

  2018-06-14 Igår röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
  Barnkonventionen blir svensk lag
 • Regering tillsätter godmansutredning

  2018-05-03 Regeringen har idag beslutat om tre förbättringar på godmansområdet, samt att tillsätta en utredning.
  Regering tillsätter godmansutredning
 • Debattartikel om godmanssystemet

  2018-04-19 Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.
  Debattartikel om godmanssystemet
 • Minister om förbättringar i godmanssystemet

  2018-04-11 På SVT Nyheter kommenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon regeringens skrivelse till Riksrevisionen om godmanssystemet.
  Minister om förbättringar i godmanssystemet
 • Skrivelse från regeringen om godmanssystemet

  2018-04-11 I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av förslagen för förbättringar av godmanssystemet som Riksrevisionen lämnade i höstas.
  Skrivelse från regeringen om godmanssystemet
 • Stora skillnader i LSS enligt FUB

  2018-04-10 Idag släppte FUB skriften ”500 röster om LSS”, skriver HejaOlika. I rapporten framkommer att det är stora skillnader i landet, bland annat vid insatsen kontaktperson.
  Stora skillnader i LSS enligt FUB
 • Dom ger god man rätt att bli entledigad

  2018-04-09 Högsta domstolen har beslutat att en god man ska entledigas och godmanskapet ska upphöra, skriver Zeteo nyheter.
  Dom ger god man rätt att bli entledigad
 • RFS med i nätverk om privatekonomi

  2018-03-23 RFS har blivit medlemmar i nätverket Gilla Din ekonomi vilket ger möjlighet till samverkan kring folkbildning i privatekonomi.
  RFS med i nätverk om privatekonomi
 • Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

  2018-03-22 Ordförande i Helsingborgs överförmyndarnämnd efterfrågar en översyn av godmanssystemet, men vill behålla de ideella krafterna.
  Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna
 • Proposition om information vid LSS

  2018-03-22 Regeringen beslutade igår om en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området.
  Proposition om information vid LSS
 • Barnkonventionen ska bli svensk lag

  2018-03-20 Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att barnkonventionen blir svensk lag.
  Barnkonventionen ska bli svensk lag
 • Skyddsfaktorer vid sucid

  2018-03-08 En kartläggning kring självskadebeteeende och självmord bland ensamkommande barn lyfter fram risk- och skyddsfaktorer.
  Skyddsfaktorer vid sucid
 • Certifiering av gode män

  2018-03-06 Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.
  Certifiering av gode män
 • Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

  2018-03-02 Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga rätt att behålla sitt boende och god man.
  Ensamkommande får behålla god man efter överklagan
 • Reglerna för personlig assistans ändras

  2018-03-01 Riksdagen har beslutat att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Personlig assistans ska även kunna beviljas för så kallad väntetid och beredskapstid.
  Reglerna för personlig assistans ändras
 • God man kvar kvarstår

  2018-02-26 Tingsrätten har beslutat att god man ska kvarstå tills att ärendet om uppehållstillstånd är avslutat, uppger SVT Nyheter Halland.
  God man kvar kvarstår
 • RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag

  2018-01-31 Sydsvenskan och HD:s granskning visar att mer än 60 av landets kommuner har gode män eller förvaltare med mer än 20 uppdrag. RFS intervjuas om förbundets inställning.
  RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag
 • Stödlinje för barn som flytt till Sverige

  2018-01-17 Rädda Barnens Stödlinje på flera språk riktar sig till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige. Även gode män för ensamkommande barn kan ringa.
  Stödlinje för barn som flytt till Sverige
 • RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär

  2018-01-11 I HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett kritiserat frågeformulär från överförmyndarnämnd.
  RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär
 • RFS intervjuas om hot mot förvaltare

  2018-01-10 RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman.
  RFS intervjuas om hot mot förvaltare
 • Prisbasbelopp fastställt av regeringen

  2017-12-27 Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73.
  Prisbasbelopp fastställt av regeringen
 • Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män

  2017-12-15 Riksrevisionen har lämnat sin rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. 
  Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män
 • Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män

  2017-12-15 Riksrevisionen har lämnat sin rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. 
  Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män
 • Politiker motionerar om godmanssystemet

  2017-12-14 Politiker från flera partier kräver förändringar i systemet kring gode män, uppger Svt.
  Politiker motionerar om godmanssystemet
 • BO: Rapport om ensamkommande som försvinner

  2017-12-12 Barnombudsmannen beskriver i en rapport till regeringen varför ensamkommande barn försvinner och föreslår ändringar.
  BO: Rapport om ensamkommande som försvinner
 • Förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande

  2017-11-28 Regeringen föreslår att ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige innan 24 november 2015 och studerar ska få ny möjlighet till uppehållstillstånd.
  Förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande
 • Felaktig information inför åldersbedömningar

  2017-11-13 Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna, uppger Svt.
  Felaktig information inför åldersbedömningar
 • Svt lyfter fram kritik mot överförmyndare

  2017-11-07 Var tredje överförmyndare har fått kritik för stora brister med att ge ensamkommande barn och ungdomar en god man, visar en undersökning som SVT Nyheter gjort.
  Svt lyfter fram kritik mot överförmyndare
 • Rätt att få ut handlingar från kommunen

  2017-10-25 Zeteo nyheter skriver att kammarrätten ger huvudman rätt att få ut samtliga dokument om honom från välfärdsnämnden i kommunen.
  Rätt att få ut handlingar från kommunen
 • Ensamkommande barn berättar i ny bok

  2017-10-04 I boken "Hemma är där jag bor" intervjuas ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  Ensamkommande barn berättar i ny bok
 • Hitta rätt - material för ensamkommande

  2017-09-28 Hitta rätt är ett material för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ensamkommande ungdomar.
  Hitta rätt - material för ensamkommande
 • Lund samarbetar kring frivilliga

  2017-09-22 Lunds överförmyndare leder utvecklingsarbete kring frivilliga samhällsarbetare.
  Lund samarbetar kring frivilliga
 • Nyheter för överförmyndare

  2017-09-20 I SKL:s Nyhetsbrev för överförmyndare beskrivs rättsfall samt utlåtanden från JO.
  Nyheter för överförmyndare
 • Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande

  2017-09-20 Kammarrätten i Stockholm anser att en nu vuxen ensamkommande inte längre är i behov av kontaktperson, uppger Zeteo nyheter.
  Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande
 • Redovisning av överförmyndaruppdraget

  2017-09-05 1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna.
  Redovisning av överförmyndaruppdraget
 • Redovisning av överförmyndaruppdraget

  2017-09-05 1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna.
  Redovisning av överförmyndaruppdraget
 • Ministern vill inte ha professionella gode män

  2017-09-04 Migrationsminister avvisar länsstyrelsens förslag om att utreda om systemet ska professionaliseras.
  Ministern vill inte ha professionella gode män
 • Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation

  2017-08-29 Målgruppen för studiecirkeln Min mening är gode män med huvudmän som behöver alternativ kommunikation.
  Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation
 • Förening intervjuas om vilket stöd de erbjuder

  2017-08-25 Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare intervjuas i Blekinge läns tidning om vilket stöd föreningen kan erbjuda.
  Förening intervjuas om vilket stöd de erbjuder
 • Pilot om huvudmäns upplevelse av god man

  2017-08-21 Riksföreningen Grunden startar ett pilotprojekt i Blekinge som syftar till att undersöka om människor som har god man eller förvaltare tycker att det fungerar.
  Pilot om huvudmäns upplevelse av god man
 • Pilot om huvudmäns upplevelse av god man

  2017-08-21 Riksföreningen Grunden startar ett pilotprojekt i Blekinge som syftar till att undersöka om människor som har god man eller förvaltare tycker att det fungerar.
  Pilot om huvudmäns upplevelse av god man
 • Forskning om ensamkommande barns integration

  2017-08-03 Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska undersöka hur ensamkommande barns integration ser ut.
  Forskning om ensamkommande barns integration
 • Faktablad om framtidsfullmakter

  2017-07-06 Bankföreningen har tagit fram ett faktablad om framtidsfullmakter
  Faktablad om framtidsfullmakter
 • Frågor och svar kring ensamkommande

  2017-07-05 Regeringen har sammanställt frågor och svar kring ensamkommande barn som fyllt 18 år.
  Frågor och svar kring ensamkommande
 • Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning

  2017-06-15 Zeteo nyheter skriver att JO, Justitieombudsmannen, kritiserar överförmyndaren i Tibro för ett entledigande av en god man när denna bedömts som vuxen av Migrationsverket.
  Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning
 • JO-kritik mot överförmyndare

  2017-06-08 JO, Justitieombudsmannen, kritiserar Överförmyndaren i Östra Göinge kommun för brister i handläggningen av när en god man entledigades, skriver Zeteo nyheter.
  JO-kritik mot överförmyndare
 • Överförmyndare som bloggar

  2017-06-07 Överförmyndarhandläggare i i Alingsås skriver gästblogg i Alingsås Tidning.
  Överförmyndare som bloggar
 • Sajt för att minska diskriminering

  2015-05-31 På NSPH:s nya sajt "Din rätt - kompassen" får du veta mer om diskriminering på grund av psykisk ohälsa och hur den kan undvikas.
  Sajt för att minska diskriminering
 • Filmer om att vara god man för ensamkommande

  2017-05-18 På Socialstyrelsens webbplats Mininsats.se finns nu filmer om att vara god man för ensamkommande barn.
  Filmer om att vara god man för ensamkommande
 • JO kritiserar avsaknad av motivering

  2017-05-12 En förvaltare var missnöjd med överförmyndarnämndens beslut om sänkt arvode och att det inte motiverades. JO kritiserar att motivering saknas.
  JO kritiserar avsaknad av motivering
 • Enkät om kommuners mottagande

  2017-05-11 Länsstyrelsen har nyligen gjort en enkätundersökning om kommunernas mottagande av de ensamkommande barnen.
  Enkät om kommuners mottagande
 • Se seminarium om suicidprevention

  2017-05-05 Tips på inspelat seminarium om suicidprevention med fokus på ensamkommande barn, arrangerat av Uppdrag psykisk hälsa.
  Se seminarium om suicidprevention
 • Ensamkommande ges möjlighet gå klart gymnasiet

  2017-05-05 Riksdagen har beslutat att nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier får möjlighet till förlängt uppehållstillstånd.
  Ensamkommande ges möjlighet gå klart gymnasiet
 • Riksdagen röstade ja till framtidsfullmakter

  2017-04-26 Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.
  Riksdagen röstade ja till framtidsfullmakter
 • Förslag om höjt arvode till ställföreträdare

  2017-04-19 Överförmyndarnämnden i Kristinehamn har föreslagit att arvodet till ställföreträdare ska höjas.
  Förslag om höjt arvode till ställföreträdare
 • SKL vill ha ny lag kring gode män

  2017-01-10 SKL vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över och utformar en ny lagstiftning kring godmanskap.
  SKL vill ha ny lag kring gode män
 • Beslut om tidigarelagd åldersbedömning

  2017-04-07 Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen.
  Beslut om tidigarelagd åldersbedömning
 • JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande

  2017-03-31 Justitieombudsmannen riktar hård kritik mot kommunernas hantering av ensamkommande barn rapporterar SVT Nyheter.
  JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande
 • Dom om ersättning vid åldersuppskrivning

  2017-03-24 Dom från kammarrätten ger inte kommuner rätt till ersättning för gode män till ensamkommande barn som Migrationsverket skrivit upp i ålder.
  Dom om ersättning vid åldersuppskrivning
 • Rapport om unga på flykt

  2017-03-24 Idag släppte Barnombudsmannen sin årliga rapport om barn som flytt till Sverige. BO föreslår bland annat att godmanssystemet ska ändras.
  Rapport om unga på flykt
 • Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

  2017-03-23 Socialstyrelsen ska skapa ett nationellt kunskapscentrum kring frågor som rör ensamkommande barn.
  Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn
 • Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT

  2017-03-22 Migrationsöverdomstolen slår fast att ett barn som inte har ett ordnat mottagande i form av en familj eller ett socialt nätverk i Afghanistan ska få PUT.
  Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT
 • Utskott vill se över godmanssystem

  2017-03-17 Civilutskottet vill se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Debatt i riksdagen 22 mars.
  Utskott vill se över godmanssystem
 • Beslut om nytt ersättningssystem

  2017-03-13 I förra veckan beslutade regeringen om ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn.
  Beslut om nytt ersättningssystem
 • JO-kritik mot överförmyndare

  2017-03-09 JO kritiserar hur överförmyndarnämnden skött dokumentationen för en kvinna som hade god man, skriver Östra Småland nyheterna.
  JO-kritik mot överförmyndare
 • Överförmyndare följer upp granskning av Optio

  2017-03-07 Överförmyndarnämnden på Gotland följa upp hur förvaltarföretaget Optio sköter sina uppdrag, rapporterar P4 Gotland.
  Överförmyndare följer upp granskning av Optio
 • Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad

  2017-03-07 Kvaliteten i LSS-insatser har försämrats och det är svårare att få kontaktperson, skriver FUB i debattartikel.
  Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad
 • Om företags arvode som god man

  2017-03-06 En notis i nyhetsbrevet från SKL handlar om företags arvode för uppdrag som god man.
  Om företags arvode som god man
 • Insändare från RFS-förening

  2017-03-02 Lunds frivilliga samhällsarbetare skriver i en insändare om att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven bör få bo kvar i kommunen under överklagningstiden.
  Insändare från RFS-förening
 • Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande

  2017-02-22 Länsstyrelserna har överlämnat förslag till regeringen för att hindra att ensamkommande barn försvinner och hamnar i utsatthet.
  Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande
 • Flera kommuner sänker arvoden för gode män

  2017-02-21 Flera gode män för ensamkommande barn hoppar av sina uppdrag när kommuner sänker arvodena.
  Flera kommuner sänker arvoden för gode män
 • God man kvar vid åldersuppskrivning

  2017-02-20 Dagens samhälle skriver om kommuner som låter ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven behålla sitt boende och god man.
  God man kvar vid åldersuppskrivning
 • Nu webbplats för rekrytering av god man och kontaktperson

  2017-02-16 Socialstyrelsen har nu lanserat webbplatsen Min insats. Syftet är att hjälpa kommunerna att rekrytera privatpersoner till uppdrag som exempelvis god man, kontaktperson eller jourhem.
  Nu webbplats för rekrytering av god man och kontaktperson
 • Kommuner tillfrågade kring larmet om självmord

  2017-02-15 Socialstyrelsen har i början av denna vecka gjort en rundringning till kommuner efter larmet om självmordsplaner bland ensamkommande.
  Kommuner tillfrågade kring larmet om självmord
 • BO agerar angående självmordsrapporter

  2017-02-15 Barnombudsmannen kallar till möte med anledning av rapporter om hur ensamkommande barn planerar självmord.
  BO agerar angående självmordsrapporter
 • Ny rapport om nyanländas hälsa

  2017-02-15 Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa.
  Ny rapport om nyanländas hälsa
 • Webbplats om Strömsundsmodellen

  2017-01-19 Strömsunds kommun är ett exempel på hur bra samarbete mellan aktörerna kring ensamkommande barn skapas och behov av förberedelser inför avvisning.
  Webbplats om Strömsundsmodellen
 • Artikel om att vara god man

  2017-01-19 Maud Plantin, ordförande i Heby frivilliga samhällsarbetare, intervjuas i Uppsala nya tidning om vad det innebär att vara god man.
  Artikel om att vara god man
 • Brist på tolkar i dari

  2017-01-19 Det råder brist på tolkar av det afghanska språket dari, rapporterar Sveriges radio P4 Göteborg.
  Brist på tolkar i dari
 • Fler ensamkommande i sluten ungdomsvård

  2017-01-18 Var tredje pojke som tvångsvårdats inom den statliga slutna ungdomsvården under 2016 var ensamkommande ungdomar.
  Fler ensamkommande i sluten ungdomsvård
 • Överförmyndare efterlyser ökad tillsyn

  2017-01-18 Överförmyndaren skriver debattinlägg i Dagens samhälle om behovet av ökad tillsyn.
  Överförmyndare efterlyser ökad tillsyn
 • Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter

  2017-01-17 Socialstyrelsen har analyserat konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av det ökade antalet ensamkommande barn. De påpekar också vikten av att barnet får stöd av sin gode man vid vårdkontakter.
  Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter
 • Regeringen föreslår framtidsfullmakt

  2017-01-11 Regeringen har lämnat förslag om framtidsfullmakter till riksdagen.
  Regeringen föreslår framtidsfullmakt
 • Ny statistik kring godmansuppdrag

  2017-01-10 För första gången presenterar länsstyrelserna statistik kring godmansuppdrag. OBS! Siffrorna har uppdaterats i februari.
  Ny statistik kring godmansuppdrag
 • Debattartikel om överförmyndarens tillsyn

  2017-01-09 Jurister skriver debattartikel i Dagens samhälle om överförmyndarnas tillsyn av gode män.
  Debattartikel om överförmyndarens tillsyn
 • Minister om brister i godmansystemet

  2016-12-23 Justitieministern svarade i SVT igår om vad som görs för att komma tillrätta med brister i godmanssystemet.
  Minister om brister i godmansystemet
 • Lokalförening i julkalender

  2016-12-16 Strängnäs frivilliga samhällsarbetare intervjuas i lokal julkalender. Se klippet här.
  Lokalförening i julkalender
 • Socialstyrelsens nya material om ensamkommande

  2016-12-07 Socialstyrelsen har tagit fram en nya handbok kring ensamkommande barn samt en podd, som beskriver åldersbedömning bland annat.
  Socialstyrelsens nya material om ensamkommande
 • Bok om att möta barn på flykt

  2016-11-30 Unicef har tagit fram en handbok för dig som möter barn på flykt, till exempel som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
  Bok om att möta barn på flykt
 • Överförmyndare struntar i Migrationsverkets åldersbedömning

  2016-11-22 Ensamkommande ungdomar i Borås kommer att få behålla sin gode man även i fall där Migrationsverket bedömt att de är över 18 år, rapporterar P4 Sjuhärad.
  Överförmyndare struntar i Migrationsverkets åldersbedömning
 • Förvaltarskap ersätts med godmanskap

  2016-11-18 Zeteo nyheter skriver om att hovrätten upphäver ett förvaltarskap och beslutar att istället anordna ett godmanskap.
  Förvaltarskap ersätts med godmanskap
 • Anhöriga har upplevt sig hotade av godmansföretag

  2016-11-17 VLT skriver om att anhöriga till huvudmän känt sig hotade av Optio.
  Anhöriga har upplevt sig hotade av godmansföretag
 • Förslag om tidigare åldersbedömning

  2016-11-17 Regeringens förslag om tidigare åldersbedömningar i asylprocessen är nu ute på remiss.
  Förslag om tidigare åldersbedömning
 • SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar

  2016-11-16 Stadsjurist har analyserat vad kommunen ska göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggning.
  SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar
 • Regeringsuppdrag till länsstyrelserna

  2016-11-11 Länsstyrelserna har pågående regeringsuppdrag kring förbättrat stöd till landets överförmyndare.
  Regeringsuppdrag till länsstyrelserna
 • Uppgifter om god man lämnas inte ut

  2016-11-11 Assistansbolag får inte ut uppgifter om god man, skriver Zeteo nyheter.
  Uppgifter om god man lämnas inte ut
 • Riksrevisionen granskar förutsättningar kring godmansystemet

  2016-10-26 Riksrevisionen har beslutat att inleda en granskning av om staten ger kommunerna rätt förutsättningar för att skapa ett fungerande ställföreträdare- och överförmyndarsystem.
  Riksrevisionen granskar förutsättningar kring godmansystemet
 • Bristande stöd till gode män

  2016-10-24 God män till ensamkommande barn får otillräckligt med stöd i sina uppdrag rapporterar P4 Uppland.
  Bristande stöd till gode män
 • Rollkoll nominerad som bästa samhällsförbättrare

  2016-10-20 RFS projekt Rollkoll har nominerats som en av tre finalister till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2016.
  Rollkoll nominerad som bästa samhällsförbättrare
 • Nyhetsinslag om Norges godmanssystem

  I ett inslag Svt Rapport beskrivs Norges system med anställda gode män.
  Nyhetsinslag om Norges godmanssystem
 • RFS i rapport-inslag

  2016-10-17 RFS ombudsman Linda Fröström intervjuades i Rapport igår, med anledning av att kommuner anlitar förvaltarföretag.
  RFS i rapport-inslag
 • RFS-förening intervjuas i radio

  2016-10-05 Gävle frivilliga samhällsarbetare uttalar sig med anledning av att kommun anställer två personer som gode män i P4 Gävleborg.
  RFS-förening intervjuas i radio
 • JO inspekterar situation för ensamkommande

  2016-10-03 Justiteombudsmannen ska inspektera om ensamkommande barns grundläggande rättigheter respekteras av olika samhällsaktörer.
  JO inspekterar situation för ensamkommande
 • Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn

  2016-09-28 RFS-förening skriver insändare om bristen på stöd till ensamkommande barn i samband med studier.
  Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn
 • Framtidsfullmakter på remiss

  2016-09-26 Regeringen föreslår att framtidsfullmakter ska införas.
  Framtidsfullmakter på remiss
 • Om mentorskap i Kunskapsbanken

  2016-09-23 Hallands godmans och förvaltarförening har tagit fram ett dokument som beskriver hur de arbetar med mentorskap för nya gode män och förvaltare.
  Om mentorskap i Kunskapsbanken
 • Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

  2016-09-20 Regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att skapa ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn.
  Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn
 • Metod för åldersbedömning klar

  2016-09-12 Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av ensamkommande barn som söker asyl kommer att bygga på två metoder.
  Metod för åldersbedömning klar
 • Ge ensamkommande stöd till 21-års ålder

  2016-09-09 Forskare skriver i debattartikel i Dagens samhälle att ensamkommande barn behöver fortsatt stöd då de fyllt 21 år, bland annat genom kontaktperson.
  Ge ensamkommande stöd till 21-års ålder
 • Tingsrätt gav god man rätt om arvode

  2016-09-05 Växjö tingsrätt gav gode mannen rätt, kommunen och inte huvudmannen ska betala arvodet.
  Tingsrätt gav god man rätt om arvode
 • Ensamkommande pojke fast i Danmark

  2016-09-02 Helsingborgs dagblad rapporterar om konsekvenserna för ensamkommande ungdom som satt sig på fel tåg och råkat komma över till Danmark.
  Ensamkommande pojke fast i Danmark
 • Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram

  2016-08-31 Regeringen flyttar fram datumet för nya ersättningssystemet till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. Införandet skjuts fram sex månader.
  Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram
 • Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt

  2016-08-25 Forskningsprojekt söker intervjupersoner som i samband med asylprocessen upplevt problem med exempelvis fingeravtryck.
  Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt
 • JO kritiserar överförmyndare

  2016-08-25 JO riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Sundsvall för omfattande brister i sin handläggning av ett godmansärende, uppger Svt Västernorrland.
  JO kritiserar överförmyndare
 • Misstänker du människohandel?

  2016-08-24 Har du ett frivilliguppdrag där du misstänker prostitution eller människohandel? Kontakta Länsstyrelsens stödteam för råd och vägledning.
  Misstänker du människohandel?
 • Rapport om mottagandet av nyanlända barn

  2016-07-12 En färsk rapport från Forte belyser vilka utmaningar den svenska mottagningsstrukturen möter i arbetet med unga flyktingar.
  Rapport om mottagandet av nyanlända barn
 • Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna

  2016-07-08 Regeringen ger i uppdrag åt sju länsstyrelser att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.
  Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna
 • Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd

  2016-07-07 Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag att Sverige tillfälligt ska införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas.
  Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • Svt granskar förvaltare

  2016-07-07 Svt fortsatte under juni sin granskning, nu med fokus på förvaltarskap.
  Svt granskar förvaltare
 • Lång väntan på omsorg för ensamkommande

  2016-06-09 Det tar för lång tid innan ensamkommande barn får den vård och omsorg de behöver, konstaterar Human rights watch i en rapport.
  Lång väntan på omsorg för ensamkommande
 • Minister föreslår bättre tillsyn av gode män

  2016-06-09 Sju länsstyrelser ska få i uppdrag att ge förslag på hur kontrollen av gode män ska bli bättre rapporterar Svt.
  Minister föreslår bättre tillsyn av gode män
 • Nyanserad bild av gode män i Gefle dagblad

  2016-06-07 Gefle frivilliga samhällsarbetare uppmärksammas i en artikel i Gefle dagblad. Representanter för föreningen känner inte igen sig i den negativa bild av gode män som media förmedlat senaste tiden.
  Nyanserad bild av gode män i Gefle dagblad
 • Överförmyndare kritiseras av länsstyrelsen

  2016-06-03 Länsstyrelsens senaste inspektion av Bergslagens överförmyndarverksamhet visar att underbemanningen är så stor att rättssäkerheten sätts ur spel.
  Överförmyndare kritiseras av länsstyrelsen
 • Film om stödet till ensamkommande barn

  2016-06-01 Socialstyrelsen har idag publicerat en animerad film om ensamkommande barns rätt till hjälp i Sverige. Filmen finansieras av Socialstyrelsens nationella informationssatsning om frivilliga uppdrag för att hjälpa barn.
  Film om stödet till ensamkommande barn
 • Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas

  2016-06-01 Lunds överförmyndarnämnd föreslår i en skrivelse till Justitiedepartementet att det skyndsamt tillsätts en utredning för att få till en förändrad lagstiftning i överförmyndarfrågor.
  Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas
 • Ny utredning för översyn av LSS och assistansersättning

  2016-05-26 Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ge förslag på hållbar ekonomisk utveckling av assistansersättningen och LSS.
  Ny utredning för översyn av LSS och assistansersättning
 • Höj kraven för att bli ställföreträdare

  2016-05-25 Ordförande i Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare skriver i en debattartikel i Skaraborgs allehanda att kraven för att bli god man bör höjas.
  Höj kraven för att bli ställföreträdare
 • Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm

  2015-05-19 Länsstyrelsen i Stockholm riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i Stockholm.
  Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm
 • Överförmyndare om godmanssystemet

  2016-05-17 Förkasta inte det goda i lokalt engagerade gode män skriver överförmyndaren i Uddevalla i en insändare.
  Överförmyndare om godmanssystemet
 • God man skriver insändare

  2016-05-13 Medlem i Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetar skriver insändare i lokaltidning apropå senaste veckornas granskning av gode män.
  God man skriver insändare
 • Framfört tack till gode män

  2016-05-13 Ordförande i Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd framför ett tack till alla gode män och förvaltare i en insändare.
  Framfört tack till gode män
 • Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut

  2016-05-03 Kammarrätten i Jönköping har avgjort att överförmyndaren har rätt att vägra lämna ut uppgifter om gode män för ensamkommande barn till en journalist. Detta eftersom det inte står klart att det kan ske utan att den enskilde lider men.
  Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut
 • Debattinlägg från medlem i RFS-förening

  2016-04-28 Tommy Ekman, medlem i Kristianstad godmans- och förvaltarförening, skriver på Svt Opinion att det är tråkigt att ingen av alla de ställföreträdare som är seriösa får komma till tals i debatten.
  Debattinlägg från medlem i RFS-förening
 • SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män

  2016-04-27 Sveriges kommuner och landsting gör ett skriftligt uttalande om när överförmyndare ska polisanmäla samt om behovet av översyn av lagstiftningen.
  SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män
 • Svt granskar överförmyndare

  2016-04-26 Läs om Svt:s granskning av gode män och överförmyndarnas verksamhet här.
  Svt granskar överförmyndare
 • Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning

  2016-04-21 Socialstyrelsen har granskat vetenskapliga studier om åldersbestämning. De rekommenderar att start ett pilotprojekt för att utvärdera magnetröntgen av knä- och fotleder.
  Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning
 • Tips om gamla sedlar

  2016-04-15 Har du kollat med din brukare eller huvudman om de har gamla mynt och sedlar liggandes hemma? Efter den 30 juni i år blir de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga att betala med
  Tips om gamla sedlar
 • Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp

  2016-04-12 Hovrätten har dömt en särskild förordnad vårdnadshavare att återbetala studiehjälpen som ett ensamkommande barn fått.
  Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp
 • Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

  2016-04-07 Regeringen föreslår att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven.
  Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • ”Lätta nyheter” för nyanlända

  2016-03-31 Svt startar nyhetssändningar på lätt svenska. Tanken är att presentera nyheter för nyanlända på ett lättillgängligt sätt.
  ”Lätta nyheter” för nyanlända
 • Barnombudsman kritiserar flytt av ensamkommande

  2016-03-31 Barnombudsmannen i Uppsala kritiserar kommun som beslutat att flytta ensamkommande barn utan att barnen själva fått tycka till, enligt Svt nyheter Uppsala.
  Barnombudsman kritiserar flytt av ensamkommande
 • Skolverket om placering i skola för ensamkommande

  2016-03-29 Ensamkommande ungdomar som skulle ha gått i nian får börja språkintroduktion på gymnasiet i stället, skriver Hallands nyheter. Skolverket uttalar sig generellt.
  Skolverket om placering i skola för ensamkommande
 • Information om sjukvård till asylsökande

  2016-03-21 På 1177 Vårdguiden finns nu en ny sida, New i Sweden, med information om sjukvård på olika språk för asylsökande och/eller papperslösa.
  Information om sjukvård till asylsökande
 • God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande

  2016-03-21 I ett beslut från Justitieombudsmannen, JO, kritiseras en socialnämnd för att inte ha samrått vare sig med god man eller med det ensamkommande barnet, som fyllt 15 år, innan flytt till ett nytt boende.
  God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande
 • Barnkonventionen föreslås bli lag

  2016-03-15 Barnrättighetsutredningen föreslår i ett betänkande att Barnkonventionen blir svensk lag, skriver regeriingen i ett pressmeddelande.
  Barnkonventionen föreslås bli lag
 • Om sekretess och elevhälsan

  2016-03-08 Frågan om överförmyndarnämnden får uppge vem som är god man för en ungdom till elevhälsan besvaras på sajten elevhälsan.se.
  Om sekretess och elevhälsan
 • Information om stödboenden

  2016-03-08 Socialstyrelsen har tagit fram information om den nya placeringsformen stödboende för barn och unga mellan 16-20 i ett meddelandeblad.
  Information om stödboenden
 • SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande

  2016-02-23 De långa väntetiderna för ensamkommande barn att få en god man kan kortas genom att det tillfälliga biträdet får företräda barnet till dess att den får god man. Det menar SKL, enligt Svt.
  SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande
 • Umeå-förening kritiserar Migrationsverkets blanketter

  2016-02-23 Västerbottens-Kuriren skriver om att Umeå godman- och förvaltarförening är kritiska till Migrationsverkets nya blankett för särskilt bidrag för ensamkommande barn.
  Umeå-förening kritiserar Migrationsverkets blanketter
 • Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd

  2016-02-12 Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget skickas nu på remiss.
  Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd
 • JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande

  2016-02-11 Juridik idag skriver att det var fel av socialnämnden att besluta att två 17-åriga ensamkommande flickor skulle byta boende utan att de hördes om saken före beslutet.
  JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande
 • Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner

  2016-01-29 I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm finns förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner.
  Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner
 • Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen

  2016-01-25 BO har mött 450 ensamkommande barn och unga och tagit del av deras erfarenheter. I en rapport beskrivs resultatet av arbetet, bland annat lyfter BO vikten av att god man tillsätts omgående.
  Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen
 • Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande

  2016-01-15 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn.
  Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande
 • Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

  2016-01-13 Se Rädda barnens filmer som ger tips till dig som möter barn och unga som flytt till Sverige.
  Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige
 • RFS ordförande intervjuad

  2016-01-12 SVT Jönköping har intervjuat Agneta Zedell, RFS ordförande, angående bristande stöd till frivilliga samhällsarbetare.
  RFS ordförande intervjuad
 • Regionala konferenser om nyanlända

  2016-01-08 I början av 2016 bjuder länsstyrelserna in alla Sveriges kommuner och landsting in till regionala konferenser på temat mottagande och nyanländas etablering.
  Regionala konferenser om nyanlända
 • Finansinspektionen utbildar överförmyndare

  2016-01-07 Finansinspektionen ska utbilda överförmyndarna om hur gode män på bästa sätt tar hand om sina huvudmäns ekonomi.
  Finansinspektionen utbildar överförmyndare
 • Ny ersättningsperiod för gode män i Kramfors

  2016-01-07 Överförmyndaren i Kramfors kommun kommer under 2016 att tillfälligt ändra sina rutiner för att betala ut ersättning till gode män.
  Ny ersättningsperiod för gode män i Kramfors
 • Förening som öppnar upp

  2015-12-30 Bergslagens frivilliga samhällsarbetares namnbyte uppmärksammas i Nerikes Allehanda.
  Förening som öppnar upp
 • Om svenska skolan på flera språk

  2015-12-21 Via hemsidan www.omsvenskaskolan.se kan människor som kommer till Sverige hitta nyttig information om hur den svenska skolan fungerar på ett flertal språk
  Om svenska skolan på flera språk
 • Överförmyndare JO-anmäler sig själv

  2015-12-18 Överförmyndaren i Kristianstad JO-anmäler resursbrist.
  Överförmyndare JO-anmäler sig själv
 • Gode män i Nacka får nytt arvode

  Gode män i Nacka ska från 1 januari 2016 få ett fast arvode istället för timersättning.
  Gode män i Nacka får nytt arvode
 • Oklart om företag får anlitas som god man

  2015-12-14 Tidningen Hela Hälsingland skriver om att kommunen i Söderhamns kommun anlitat företaget Optio för uppdrag som god man och förvaltare.
  Oklart om företag får anlitas som god man
 • Radioinslag om bristen på gode män för ensamkommande

  2015-12-14 P4 Sveriges radio lyfter det stora behovet av gode män för ensamkommande barn.
  Radioinslag om bristen på gode män för ensamkommande
 • Högsta domstolen om godmanskap

  2015-12-02 Högsta domstolen har i en dom beslutat att ett godmanskap ska anordnas för en man som själv ansökt om insatsen.
  Högsta domstolen om godmanskap
 • RFS ordförande intervjuad i Dagens samhälle

  2015-11-27 Dagens samhälle lyfter i senaste numret frågan om insatsen godmanskap ska utföras av frivilliga eller professionella.
  RFS ordförande intervjuad i Dagens samhälle
 • Remiss om förenklade regler på HVB-hem

  2015-11-12 Socialstyrelsen föreslår undantag i reglerna kring HVB-hem för att kommunerna ska klara av att ordna boende till alla ensamkommande barn.
  Remiss om förenklade regler på HVB-hem
 • RFS ifrågasätter förvaltarföretag i radiointervju

  2015-11-06 Agneta Zedell, RFS ordförande intervjuas av P4 Gotland om att företag anlitas för förvaltarskap.
  RFS ifrågasätter förvaltarföretag i radiointervju
 • Dalarnas tidning skriver om lokalförening

  2015-11-06 Dalarnas tidning uppmärksammar Borlänge frivilliga samhällsarbetares informationsmöte för gode män till ensamkommande barn.
  Dalarnas tidning skriver om lokalförening
 • Huvudman missnöjd med Optio som förvaltare

  2015-11-04 P4 Gotland rapporterar om en kvinna som är missnöjd med att ha företaget Optio som förvaltare.
  Huvudman missnöjd med Optio som förvaltare
 • Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen gällande ensamkommande barn

  2015-11-03 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna nationella informationsinsatser om god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare, samt familjehem och jourhem. Socialstyrelsen ska också analysera situationen i kommunerna idag.
  Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen gällande ensamkommande barn
 • Socialstyrelsen samlar information om ensamkommande barn

  2015-10-27 På Socialstyrelsens hemsida finns samlad information om arbetet med ensamkommande barn.
  Socialstyrelsen samlar information om ensamkommande barn
 • De goda männen och kvinnorna

  2015-10-22 En god man för ensamkommande barn, i Hallands godmansman- och förvaltarförening, är intervjuad om sin roll.
  De goda männen och kvinnorna
 • Migrationsverkets prognos för mottagande

  2015-10-22 Migrationsverket skriver på sin hemsida att prognosen för antal asylsökande för 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 personer, varav 29 000 - 40 000 är ensamkommande barn.
  Migrationsverkets prognos för mottagande
 • SiS utreder stödboende för ensamkommande

  2015-10-14 Regeringen har gett Statens institutionsstyrelse, SiS, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa minst 1 000 platser i stödboende samt HVB-hem för ensamkommande barn.
  SiS utreder stödboende för ensamkommande
 • Läkare om åldersbedömningar

  2015-10-13 I en artikel i läkartidningen skriver två överläkare om svårigheten att fastställa åldern hos asylsökande barn.
  Läkare om åldersbedömningar
 • Statistik ensamkommande barn

  2015-10-12 I Migrationsverkets nyhetsbrev Aktuellt om finns bland annat statistik över antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige.
  Statistik ensamkommande barn
 • Regeringens åtgärder för flyktingmottagandet

  2015-10-09 Regeringen föreslår åtgärder för att ordna boende och skola för asylsökande och ensamkommande barn.
  Regeringens åtgärder för flyktingmottagandet
 • SiS handlingplan för ensamkommande barn

  2015-10-09 Statens institutionsstyrelses, SiS, utvecklar verksamheten för ensamkommande barn.
  SiS handlingplan för ensamkommande barn
 • Ensamkommande barn och risk för ohälsa

  2015-10-08 Ensamkommande barn är de mest utsatta för ohälsa, våld och droger, skriver forskare i en debattartikel i UNT, Uppsala nya tidning.
  Ensamkommande barn och risk för ohälsa
 • SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande

  2015-09-22 SKL anser att lagen om god man för ensamkommande barn bör avskaffas.
  SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande
 • Rapport om mottagandet av ensamkommande barn

  2015-09-16 Det finns i dag brister i mottagandet av ensamkommande barn i Sverige, skriver Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.
  Rapport om mottagandet av ensamkommande barn
 • Granskning av ensamkommande barn i familjehem

  2015-09-09 Många ensamkommande barn som placeras i familjehem får inte det stöd de behöver, visar en granskning Svt gjort.
  Granskning av ensamkommande barn i familjehem
 • Tips om sätt att stödja ensamkommande barn

  2015-09-08 Dagens Arena tipsar om olika sätt att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar.
  Tips om sätt att stödja ensamkommande barn
 • Regeringen vill öka kunskap inom äldreomsorgen

  2015-09-08 Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen.
  Regeringen vill öka kunskap inom äldreomsorgen
 • Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner

  2015-09-04 Migrationsverket medverkar i olika aktiviteter i Jämtland, Östergötland och Stockholm för att förebygga att ensamkommande asylsökande barn försvinner, skriver Migrationsverket på sin hemsida.
  Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner
 • Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

  2015-09-01 Ministern Åsa Regnér uppger att regeringen förbereder åtgärder för att kommunerna ska få stöd i arbetet med ensamkommande barn. Hon nämner även uppdragen god man och kontaktperson.
  Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande
 • Forskning om ensamkommande barn

  2015-08-31 Forskning visar att det gått bättre för ensamkommande barn att få arbete än förväntat.
  Forskning om ensamkommande barn
 • Medier rapporterar om brist på gode män

  2015-08-26 Det är akut brist på gode män för ensamkommande barn rapporterar Radio P4 Jönköping. Men i Västerås är situationen den omvända.
  Medier rapporterar om brist på gode män
 • Skydd för vuxna i internationella situationer

  2015-08-20 Justitieministern har tagit emot ett betänkande om att internationellt stärka rättigheterna för personer som inte kan tillvarata sina intressen.
  Skydd för vuxna i internationella situationer
 • Broschyr om lagen kring arv

  2015-08-19 Justitiedepartementet har tagit fram en broschyr som ger kort­fattad information om huvud­reglerna i ärvdabalken.
  Broschyr om lagen kring arv
 • Migrationsverkets prognos för mottagande

  2015-08-12 Under året beräknas 12 000 ensamkommande barn komma till Sverige för att söka asyl. Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än väntat.
  Migrationsverkets prognos för mottagande
 • Överförmyndare tog hjälp av förening

  2015-08-12 Överförmyndaren i Kungsbacka kommun fick tidigare i somras akut behov av gode män för ensamkommande barn. Myndigheten fick då hjälp av Kungsbacka godmansförening.
  Överförmyndare tog hjälp av förening
 • Om arv vid internationella situationer

  2015-06-24 Justitiedepartementet har tagit fram ett faktablad om de nya reglerna för arv med internationell anknytning.
  Om arv vid internationella situationer
 • God man intervjuad om patientsäkerhet

  2015-06-18 God man intervjuas i P4 Jämtland, Sveriges radio, om patientsäkerheten för sin huvudman.
  God man intervjuad om patientsäkerhet
 • God man - ekonomisk fråga

  2015-06-12 Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan.
  God man - ekonomisk fråga
 • Om rätten att bestämma över sitt liv

  2015-06-10 Sveriges Radios P4 Västernorrland har gjort ett reportage om att bestämma över sitt eget liv för den som har en utvecklingsstörning.
  Om rätten att bestämma över sitt liv
 • FUB kritisk till många godmansuppdrag

  2015-06-09 Det är oacceptabelt att en god man har femton uppdrag, säger företrädare för FUB i en intervju av Sveriges Radio P4 Västernorrland.
  FUB kritisk till många godmansuppdrag
 • Gode män kritiserar kommun

  2015-06-09 Gode män till ensamkommande barn som kritiserar kommunens hantering av ungdomarna utsätts för repressalier, enligt gode män som intervjuats av Sveriges radio.
  Gode män kritiserar kommun
 • Förening i Östra Blekinge byter namn

  2015-06-08 Godmansföreningen i Östra Blekinge byter namn till Östra Blekinge frivilliga samhällsarbetare och öppnar upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag.
  Förening i Östra Blekinge byter namn
 • Riktlinjer för utbildning av gode män

  2015-06-03 I Regeringens regleringsbrev har länsstyrelsen i Dalarna fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för gode män och förvaltare.
  Riktlinjer för utbildning av gode män
 • Gode män och politiker bjuds in till studentskiva

  2015-06-03 Ensamkommande barns förbund i Malmö bjuder in till studentskiva. Istället för familj och släkt bjuds vänner, gode män och politiker in, bland annat.
  Gode män och politiker bjuds in till studentskiva
 • Utbildningspaket om sex som självskadebeteende

  2015-05-28 Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett utbildningsmaterial om sex som självskadebeteende.
  Utbildningspaket om sex som självskadebeteende
 • Proposition om arv i internationella situationer

  2015-05-06 I slutet av april lämnade regeringen en proposition till riksdagen med de kompletterande regler som behövs för att tillämpa EU:s arvsförordning.
  Proposition om arv i internationella situationer
 • God man och huvudman fick rätt i domstol

  2015-04-15 En medlem i en av RFS lokalföreningar har hjälpt sin huvudman att överklaga socialnämndens avslag på en ansökan om kontaktperson, och fått rätt.
  God man och huvudman fick rätt i domstol
 • Faluföreningen byter namn

  2015-03-19 Falu god man och förvaltarförening byter namn till Faluns frivilliga samhällsarbetare, rapporterar P4 Dalarna, Sveriges radio.
  Faluföreningen byter namn
 • Insändare om gode män

  2012-03-19 En god man har skrivit en insändare i Sundsvalls tidning som svar på en tidigare ledare.
  Insändare om gode män
 • Vårdnadshavare till barn svårt att hitta

  2015-03-12 En handläggare inom individ- och familjeomsorgen har gjort en anmälan enligt Lex Sarah till kommunen, skriver tidningen Norran.
  Vårdnadshavare till barn svårt att hitta
 • Lagstiftningen för god man behöver moderniseras

  2013-03-02 Assistanskoll har intervjuat Torbjörn Odlöw, universitetslektor i Civilrätt vid Göteborgs universitet, som tycker att dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad.
  Lagstiftningen för god man behöver moderniseras
 • God man klagade hos IVO

  2015-02-12 Den gode mannens klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande ett ensamkommande barns situation, gav resultat.
  God man klagade hos IVO
 • Kommun tillbakavisar kritiken mot Optio

  2015-02-09 Motala kommun tillbakavisar Assistansjuristernas kritik mot att de anlitat företaget Optio.
  Kommun tillbakavisar kritiken mot Optio
 • Assistansjuristerna granskar kommun

  2015-02-05 Juristbyrån Assistansjuristerna har tagit fram uppgifter om till vilken kostnad Motala kommun anlitar företaget Optio för godmans- och förvaltarskap, skriver MVT.se
  Assistansjuristerna granskar kommun
 • Ska bli lättare att klaga för konsumenter

  2015-01-28 Från halvårsskiftet blir det lättare för konsumenterna att få sina klagomål prövade av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, skriver Dagens nyheter.
  Ska bli lättare att klaga för konsumenter
 • Ojämn fördelning av mottagande

  2015-01-22 Trots förra årets lagändring är det fortsatt ojämn fördelning av kommunernas mottagande av ensamkommande barn, rapporterar SVT.
  Ojämn fördelning av mottagande
 • Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande

  2015-01-15 Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.
  Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande
 • Hemsida för nyanlända

  2014-12-30 Om du träffar nyanlända i ditt frivilliguppdrag kan det vara bra att känna till länsstyrelsernas hemsida med information för nyanlända.
  Hemsida för nyanlända
 • Tips kring personlig assistans

  2014-12-30 Kommer du via ditt frivilliguppdrag i kontakt med personer som har personlig assistans? På hemsidan PA-tips delar assistansanvändare med sig av sina tips.
  Tips kring personlig assistans
 • Kostnadsfri rådgivning vid psykisk ohälsa

  2014-12-19 Personer som upplever sig diskriminerade på grund av psykisk ohälsa erbjuds nu kostnadsfri juridisk rådgivning genom NSPH:s projekt Din rätt.
  Kostnadsfri rådgivning vid psykisk ohälsa
 • JO kritiserar motivering i myndighetsbeslut

  2014-12-10 JO riktar kritik mot en överförmyndarnämnd för att man inte på ett tillräckligt sätt har motiverat ett beslut om att entlediga en person från ett uppdrag som god man, skriver Dagens juridik.
  JO kritiserar motivering i myndighetsbeslut
 • Rapport från projekt om ensamkommande barn

  2014-12-05 Rapporter från projektet Connect, om ensamkommande barn i Sverige, Italien, Nederländerna och Storbrittanien, finns nu att ladda ner.
  Rapport från projekt om ensamkommande barn
 • Kommun presenterar ny förening

  2014-12-04 Karlshamns kommun presenterar den nystartade föreningen Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare på sin hemsida.
  Kommun presenterar ny förening
 • Gode män räcker inte för ensamkommande

  2014-11-17 Kommunernas gode män räcker inte till när antalet ensamkommande flyktingbarn ökar kraftigt.
  Gode män räcker inte för ensamkommande
 • Regeringsuppdrag att öka kunskap om psykisk ohälsa

  2014-11-14 Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk ohälsa.
  Regeringsuppdrag att öka kunskap om psykisk ohälsa
 • Ny förening för asylsökande

  2014-11-14 Tre av initiativtagarna från Asylstafetten har startat Nyanländas röster, en föreningen för asylsökande.
  Ny förening för asylsökande
 • Rappport om skillnader i vården

  2014-10-24 Myndigheten Vårdanalys har publicerat en rapport som visar att det finns skillnader i vården.
  Rappport om skillnader i vården
 • Guide till säker vård

  2014-10-24 Socialstyrelsen har tagit fram en guide för att öka personers möjlighet till delaktighet i en trygg och säker vård.
  Guide till säker vård
 • Avhandling om ensamkommande barn

  2014-10-15 Ensamkommande barn betraktas ofta som både sårbara och vuxna visar en avhandling från Göteborgs universitet.
  Avhandling om ensamkommande barn
 • SKL: Reformera regelverket kring gode män

  2014-10-08 Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satt upp en kravlista för den nya regeringen. Att utreda och reformera regelverket kring överförmyndare och gode män är ett av kraven.
  SKL: Reformera regelverket kring gode män
 • Försäkringskassan vägleder gode män

  2014-08-15 Försäkringskassan har nu förtydligat vad som gäller för gode män och förvaltare vid undertecknade av handlingar för assistansersättning.
  Försäkringskassan vägleder gode män
 • Riksdagen röstade ja till lagändring om gode män

  2014-06-26 Riksdagen röstade igår ja till propositionen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.
  Riksdagen röstade ja till lagändring om gode män
 • Nyhetsbrev om integration

  2014-06-18 Läs Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor.
  Nyhetsbrev om integration
 • Ordförande i lokalförening debatterar

  2014-06-17 I början av juni publicerades Greger Stags, ordförande för Uppsala godmans- och förvaltarförening, debattartikel i Uppsala Nya Tidning, UNT.
  Ordförande i lokalförening debatterar
 • Lättläst om riksdagspartier

  2014-06-16 Lättläst-förlaget har tagit fram lättläst information om sju riksdagspartiers valprogram.
  Lättläst om riksdagspartier
 • Projekt om diskriminering vid psykisk ohälsa

  2014-06-13 Nationell samverkan för psykisk ohälsa, NSPH, har fått beviljat ett arvsfondsprojekt som handlar om diskriminering mot personer med psykiska funktionsnedsättningar. Gode män och förvaltare är en av målgrupperna som man vill rikta utbildningsinsatser till.
  Projekt om diskriminering vid psykisk ohälsa
 • Intervju med god man

  2014-06-03 Inga Kjellin, god man och medlem i Karlstad-Hammarö godman- och förvaltarförening, intervjuas i Handelsnytt.
  Intervju med god man
 • Projektet Ensamkommande barn avslutas

  2014-05-28 Projektet Ensamkommande barn avslutas nu efter två och ett halvt år. Projektet har bland annat utmynnat i en nationell utbildning för gode män till ensamkommande barn.
  Projektet Ensamkommande barn avslutas
 • Förslag om framtidsfullmakt

  2014-05-13 I dag har en promemoria om framtidsfullmakter lämnats till justitieminister Beatrice Ask.
  Förslag om framtidsfullmakt
 • Ombudsman intervjuas om nya proppen

  2014-05-06 RFS ombudsman för gode män och förvaltare intervjuas i Norrköpings tidningar om nya lagförslaget kring gode män och förvaltare.
  Ombudsman intervjuas om nya proppen
 • Proposition om gode män

  2014-04-24 Idag kom regeringens proposition som föreslår åtgärder för se till att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga gode män och förvaltare.
  Proposition om gode män
 • Lagrådsremiss om gode män

  2014-04-03 Regeringen har idag lämnat förslag på lagändringar kring gode män och förvaltare.
  Lagrådsremiss om gode män
 • Ledare om godmanssystemet

  2014-03-31 En ledare i Dagens nyheter debatterar godmanssystemet.
  Ledare om godmanssystemet
 • SKL i debatt med föreningen JAG

  2014-03-25 SKL anser inte att en person kan vara både personlig assistent och god man, i en replik till JAG:s debattartikel.
  SKL i debatt med föreningen JAG
 • Överförmyndare kritiserar Socialstyrelsens rapport

  14-03-04 Överförmyndaren i Helsingborg beskriver Socialstyrelsens rapport om personlig assistans och gode män som verklighetsfrämmande.
  Överförmyndare kritiserar Socialstyrelsens rapport
 • Fortsatt debatt om godmansfrågor

  2014-03-03 På ledarsidor i tidningarna Dagens nyheter och Norra Skåne skriver man idag om godmansfrågor.
  Fortsatt debatt om godmansfrågor
 • Statistik kring godmanskap i SR

  2014-02-26 På fem år har ansökningarna om god man och förvaltare ökat med 15 procent, visar en kartläggning som Kaliber har gjort.
  Statistik kring godmanskap i SR
 • Radiointervju om brist på gode män

  2014-01-30 Överförmyndaren i Uppsala intervjuas i P4 Uppland om bristen på gode män och förvaltare.
  Radiointervju om brist på gode män
 • Larmnummer för försvunna barn

  2014-01-30 Nu finns ett larmnummer för försvunna barn - 116 000.
  Larmnummer för försvunna barn
 • Utredare ser över internationellt skydd för vuxna

  2014-01-24 En utredare ska se över möjligheten att tillträda 2000 års Haag-konvention om internationellt skydd för vuxna.
  Utredare ser över internationellt skydd för vuxna
 • Nya regler för asylsökande barn

  2014-01-22 Regeringen och Mp föreslår att ändra utlänningslagen så att asylsökande barn får stanna om omständigheterna är särskilt ömmande.
  Nya regler för asylsökande barn
 • Intervju med god man i Gd

  2014-01-21 Ordförande i Gävle godman- och förvaltarförening intervjuas i Gefle dagblad.
  Intervju med god man i Gd
 • Proposition om gode män och förvaltare i vår

  2014-01-17 I april i år förväntas propositionen kring bättre förutsättningar för gode män och förvaltare att komma.
  Proposition om gode män och förvaltare i vår
 • Rapport om att kombinera rollerna god man och personlig assistent

  204-01-16 Socialstyrelsen har lämnat en rapport till regeringen om att vara personlig assistent och god man till assistansberättigad över 18 år.
  Rapport om att kombinera rollerna god man och personlig assistent
 • Regeringen lovar förbättrade villkor för gode män

  2014-01-09 I slutet av 2013 publicerade Expressen en debattartikel av justitieminister Beatrice Ask (M)om villkoren för gode män och förvaltare
  Regeringen lovar förbättrade villkor för gode män
 • Rapport om ensamkommande barn

  2013-12-16 En rappport från Socialstyrelsen har undersökt ensamkommande barns behov och hur de tas om hand.
  Rapport om ensamkommande barn
 • Villkor för konsumenter utreds

  2013-12-16 I ett nyhetsbrev från regeringen beskrivs pågående utredningar för att förbättra villkor för konsumenter.
  Villkor för konsumenter utreds
 • Uppgifter om gode män ska lämnas ut

  2013-12-05 Kammarrätten har beslutat att överförmyndarnämnden i Västerås ska lämna ut namn och adress till samtliga gode män, skriver Dagens juridik.
  Uppgifter om gode män ska lämnas ut
 • Uppgifter om gode män ska lämnas ut

  2013-12-05 Kammarrätten har beslutat att överförmyndarnämnden i Västerås ska lämna ut namn och adress till samtliga gode män, skriver Dagens juridik.
  Uppgifter om gode män ska lämnas ut
 • Ny förening lyfts i lokaltidning

  2013-12-05 Ordförande för nystartade Arvida Eda godman- och förvaltarförening intervjuas i Nya Wermlandstidningen.
  Ny förening lyfts i lokaltidning
 • Nytt riksförbund för ensamkommande ungdomar

  2013-11-29 Sju föreningar för ensamkommande ungdomar har gått samman i ett riksförbund.
  Nytt riksförbund för ensamkommande ungdomar
 • Uppmuntran till gode män

  2013-11-19 Överförmyndaren i Bengtsfors bjöd in sina gode män och förvaltare till en helkväll på restaurang som ett tack för allt arbete.
  Uppmuntran till gode män
 • Ny förening i Höganäs

  2013-11-18 Helsingborgs dagblad skriver om att Höganäs fått sin första förening för gode män.
  Ny förening i Höganäs
 • Pocketbok om lagstiftningen kring godmanskap

  2013-10-15 Pockettidningen R har gett ut en bok om godmanskap med fokus på problemen kring lagstiftningen.
  Pocketbok om lagstiftningen kring godmanskap
 • Rapport om gode män

  2013-08-15 En rapport om gode män publicerades i juni av tankesmedjan Timbro.
  Rapport om gode män
 • Studie om ensamkommande barn

  2013-08-08 En studie från FoU i Väst lyfter fram ensamkommandes barns erfarenheter.
  Studie om ensamkommande barn
 • Överföring enligt Dublinförordningen stoppas

  2013-06-05 Migrationsverket har tillfälligt stoppat överföringar av barn utan vårdnadshavare enligt Dublinförordningen i avaktan på EU-dom.
  Överföring enligt Dublinförordningen stoppas
 • Statistik om åldersbedömningar

  2013-06-05 Migrationsverket redovisar statistik för åldersbedömningar av ensamkommande barn.
  Statistik om åldersbedömningar
 • Proposition om mottagandet av ensamkommande barn

  2013-06-04 Regeringen föreslår att Migrationsverket ska kunna anvisa ensamkommande barn även till kommuner som inte har avtal.
  Proposition om mottagandet av ensamkommande barn
 • Statlig utredning om gode män klar

  2013-05-02 Idag presenterades betänkandet från den statliga utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.
  Statlig utredning om gode män klar
 • Skrift om ansvar för placerade barn som ska utvisas

  2013-04-15 En informationsskrift tydliggör ansvaret mellan socialtjänst och Migrationsverket för omhändertagna barn som ska ut- eller avvisas.
  Skrift om ansvar för placerade barn som ska utvisas
 • Kombinationen god man och assistent granskas

  2013-03-26 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur det fungerar när samma person både är personlig assistent och gode män, förvaltare eller ombud.
  Kombinationen god man och assistent granskas
 • God man fick rätt i hovrätten

  2013-01-11 Hovrätten gav god man rätt till extra ersättning för utökade hjälpinsatser.
  God man fick rätt i hovrätten
 • Förlängd utredningstid för godmansutredning

  2012-12-13 Regeringen har förlängt utredningstiden för Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.
  Förlängd utredningstid för godmansutredning
 • Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt

  2012-08-15: Patienter som behöver insatser från flera delar av sjukvården har sedan 2010 lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Men mindre än hälften av vårdgivarna har haft patienter som fått nytta av den nya bestämmelsen.
  Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt
 • Brott mot socialtjänstlagen oftare till domstol

  2012-08-11: Om en kommun inte klarar att verkställa ett beslut som fattats i socialnämnden inom tre månader, måste en anmälan göras till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen inte tycker att det finns några godtagbara skäl för förseningen, så går ärendet vidare till domstol. Sådana domstolsärenden bli allt vanligare.
  Brott mot socialtjänstlagen oftare till domstol
 • ”Register över dementa hjälper de sjuka på sikt”

  2012-07-20: Stöd för forskningen. Ska vi av respekt för den personliga integriteten avstå från att registrera en patientgrupp vars integritet redan är kränkt av sin sjukdom? Etikprövningsnämnden godkänner SveDem, Datainspektionen misstänker att registret är olagligt.
  ”Register över dementa hjälper de sjuka på sikt”
 • Behovet av gode män och förvaltare ökar

  2012-07-13: Hallsbergs kommun söker just nu gode män och förvaltare till personer som behöver hjälp med bland annat sin ekonomi.
  Behovet av gode män och förvaltare ökar
 • Svårare för hjärnskadade att beviljas hjälp

  2012-07-11: Vuxna som överlever stroke, tumörer och andra hjärnskador men utvecklar en förvärvad hjärnskada får allt svårare att beviljas hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  Svårare för hjärnskadade att beviljas hjälp
 • Överförmyndarsamarbete i Halland spricker

  2012-07-06: Det blir ingen gemensam överförmyndarnämnd för Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Samarbetet sprack eftersom man inte kunde enas om var verksamheten skulle ligga.
  Överförmyndarsamarbete i Halland spricker
 • Bristande uppföljning drabbar personer med funktionsnedsättning

  2012-06-14: Bara 11 procent av kommunerna följer upp alla sina beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom ett år, visar en kartläggning från Socialstyrelsen.
  Bristande uppföljning drabbar personer med funktionsnedsättning
 • Två av tre har lämnat uppdrag – överförmyndare utvärderas

  2012-06-09: Under våren har länsstyrelsen delat ut svidande kritik mot Bergs överförmyndarnämnd och två av tre nämndledamöter har lämnat sina uppdrag. Nu gör kommunen en utredning av hur överförmyndaren fungerar.
  Två av tre har lämnat uppdrag – överförmyndare utvärderas
 • Överförmyndaren i Jokkmokks kommun kritiseras

  2012-06-08: Överförmyndaren i Jokkmokks kommun får efter en inspektion allvarlig kritik av länsstyrelsen. Kritiken gäller stora brister i överförmyndarens rutiner för handläggning och redovisning.
  Överförmyndaren i Jokkmokks kommun kritiseras
 • Stor brist på gode män på Gotland

  2012-06-08: Just nu är det stor brist på gode män på Gotland. Och enligt Lena Söderlund som är enhetschef vid serviceförvaltningen så behövs det ytterligare ett 30-tal personer som kan ställa upp som god man.
  Stor brist på gode män på Gotland
 • Stort behov av fler gode män i Finspång

  2012-05-31: Finspångs kommun är i stort behov av fler gode män och förvaltare.- Min förhoppning är vi får in minst 10-15, gärna 25 helt nya gode män, säger Bo Larsson, handläggare på överförmyndarkontoret.
  Stort behov av fler gode män i Finspång
 • Swedbank ändrar sig om bankkort

  2012-05-30: Karl-Gustav Sjöström i Vännäs får rätt, Swedbank gör en kovändning och förändrar sina rutiner. Den 2 maj berättade Karl-Gustav Sjöström i VK om sitt bekymmer i rollen som god man, till följd av att Swedbank upphört med kontanthantering.
  Swedbank ändrar sig om bankkort
 • Dålig kontroll på överförmyndare

  2012-05-23: Det finns stora brister i överförmyndarverksamheten i Varbergs kommun. Enligt en revsionsrapport saknas det bland annat tydliga rutiner för hur man ska kontrollera gode män och förvaltare.
  Dålig kontroll på överförmyndare
 • Akut brist på gode män

  2012-05-19: Det råder akut brist på gode män i Åtvidaberg. Därför går kommunen ut och letar nyförvärv.
  Akut brist på gode män
 • Inga regler för antal godmansuppdrag

  2012-05-20: Regler saknas för hur många uppdrag en så kallad god man kan ha. I dag finns personer som har över 50 klienter, och utsatta riskerar att råka illa ut. Nu riktas kritik mot det regellösa systemet.
  Inga regler för antal godmansuppdrag
 • Gode män saknas i Ulricehamn - flyktingbarn kan drabbas

  2012-05-19: Ulricehamns kommun behöver fler som tar på sig uppdraget att vara god man för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen ska ta emot fem barn i år, vilket är fler än tidigare - och nu saknas gode män som kan hjälpa barnen.
  Gode män saknas i Ulricehamn - flyktingbarn kan drabbas
 • Ersättning till gode män kan höjas

  2012-05-14: Det finns visst fog för kritiken mot låga ersättningar till gode män för flyktingungdomar i Fagersta. Det kan ordföranden i överförmyndaren medge. Och det finns tankar på att höja ersättningen.
  Ersättning till gode män kan höjas
 • Äldreboenden måste upprätta bemötandeplaner

  2012-05-14: Vuxenförvaltningen riktar krav på Eskilstunas äldreboenden. Bemötandeplaner för boende med demens- sjukdomar måste tas fram och införlivas i verksamheterna.
  Äldreboenden måste upprätta bemötandeplaner
 • Många är i akut behov av god man

  2012-04-20: Det är stor brist på gode män, både i Värmland och i hela Sverige. I Karlstad tog överförmyndarnämnden till ett nytt grepp. På torsdagskvällen bjöd man in till ett öppet hus.
  Många är i akut behov av god man
 • Oenighet om samarbete med Strängnäs

  2012-04-19: Under onsdagen beslutade arbetsmarknads- och familjenämnden att lämna ett positivt yttrande till kommunstyrelsen om en eventuell sammanslagning av överförmyndarverksamheten i Eskilstuna och Strängnäs.
  Oenighet om samarbete med Strängnäs
 • JO utreder Bergs kommun

  2012-04-18: Justitieombudsmannen (JO) ska utreda ett ärende om förordnande av god man som behandlats av överförmyndarnämnden i Berg. Ärendet uppmärksammades i samband med en inspektion vid Östersunds tingsrätt i mitten av februari.
  JO utreder Bergs kommun
 • Gode män skulle kunna riskera jäv

  2012-04-13: Chefer inom socialtjänsten i Hofors är gode män till personer som bor på boenden inom den egna organisationen.
  Gode män skulle kunna riskera jäv
 • Gode män kritiska till boende

  2012-04-12: Pojkar som mår dåligt, för lite mat och personal som berättar att verksamheten har brister. Två gode män har slagit larm om missförhållanden på etableringsboendet Pegasus. Men efter tillsyn anser Socialstyrelsen att Trelleborgs kommun överlag sköter boendet bra.
  Gode män kritiska till boende
 • Akut brist på gode män i Markaryd

  2012-04-10: I dag kan den som behöver hjälp med till exempel sina räkningar eller att söka bidrag få vänta i flera månader på att få en så kallad god man. Läget är akut och bristen har pågått en längre tid enligt Markaryds kommun.
  Akut brist på gode män i Markaryd
 • Ska föra barnens talan - saknar utbildning

  2012-03-29: Kvaliteten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har brister. Det har SVT:s granskning visat. Men de som ska föra barnens talan har många gånger för dålig kompetens. Det menar Riksförbundet gode män och förvaltare.
  Ska föra barnens talan - saknar utbildning
 • Ständig brist på gode män

  2012-03-27: Förra året stod åtta i kö och just nu väntar fem personer på att få en god man i Nordanstigs kommun. Men de kan få vänta - allt färre verkar villiga att ta på sig den här sortens uppdrag.
  Ständig brist på gode män
 • Dementa utsatta för telefonförsäljare

  2012-03-23: En dement kvinna i Uppsala har sitt telefonnummer registrerat hos Nix för att slippa telefonförsäljare. Trots det har två telebolag på kort tid ringt upp kvinnan och fått henne att ingå avtal med dem.
  Dementa utsatta för telefonförsäljare
 • Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

  2012-03-19: En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som det finns anledning till.
  Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
 • Gott betyg till arbetet med ensamkommande barn

  2012-03-14: Sollentuna kommun har en väl genomtänkt verksamhet för ensamkommande barn, där ungdomarna får den hjälp de behöver. Det slår Socialstyrelsen fast efter att ha gjort en tillsyn på Tunbergets stödboende.
  Gott betyg till arbetet med ensamkommande barn
 • Personal lämnar flyktingboenden

  2011-03-11: En stor del av personalen på kommunens gruppboenden för ensamkommande flyktingbarn har bara tillfälliga jobb. Den senaste tiden har flera sagt upp sig.
  Personal lämnar flyktingboenden
 • Kommunen lever inte upp till flyktingavtal

  2012-03-10: På kommunens asylboende i Vejbystrand ska det finnas plats för tio ungdomar. Men husets dåliga skick gör att kommunen inte kan leva upp till avtalet om att ta emot ensamkommande barn. Det är lyhört, trångt och luktar mögel.
  Kommunen lever inte upp till flyktingavtal
 • Länsstyrelser ska bli mer effektiva

  2012-03-09: Den 1 juli kommer Länsstyrelsen i Stockholm att ta över en del arbetsuppgifter från Länsstyrelsen i Sörmland, bland annat tillsynen av överförmyndarna. De sju länsstyrelser som tar över arbetsuppgifterna från övriga länsstyrelser är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.
  Länsstyrelser ska bli mer effektiva
 • Gode män granskas ett år för sent

  2012-03-06: Överförmyndarnämnden i Lund får kritik av länsstyrelsen för långa handläggningstider. Myndigheten ligger ett år efter med sitt gransknings­arbete.
  Gode män granskas ett år för sent
 • Gotland: God man köpte bil till sin blinde klient

  2012-02-29: Det finns brister i dokumentationen och handläggningen när det gäller öns gode män. Efter länsstyrelsens årliga tillsyn på överförmyndar- nämnden står det klart att dokumentationen i flera fall är bristfällig. - Det mest anmärkningsvärda vi sett är att det ibland inte är tillräckligt bra handläggn- ing, säger Petter Rimfors, jurist på länsstyrelsen.
  Gotland: God man köpte bil till sin blinde klient
 • Utbildning för överförmyndare

  2012-02-28: Ett år och redan 50 medlemmar. Det är Åsbo förvaltar- och godmansförening nöjda med. Intresseföreningen, som omfattar kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga, omvalde på årsmötet nyligen ordförande Donald Almlöf.
  Utbildning för överförmyndare
 • Seger för KO och alla skuldsatta barn

  2012-02-24: 2009 ändrades lagen så att det blev förbjudet för företag att sätta barn i skuld. Men en dom från Stockholms tingsrätt går ett steg längre. Enligt domen var detta förbjudet även under den gamla lagstiftningen. Domen blir vägledande för alla barn som skuldsatts före 2009 och riskerat ett inkassokrav som 18-årspresent, skriver KO i ett pressmeddelande.
  Seger för KO och alla skuldsatta barn
 • Personal på hem för flyktingbarn: "Har de klarat av ta sig till Sverige kan de ta sig till Svängsta"

  2012-02-20: Nu riktas kritik mot ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Karlshamn. När ungdomarna på hemmet ville ha skjuts till sin första fotbollsträning blev svaret nej. Enligt Jeanette Andersson, god man till en av ungdomarna, reagerade starkt.
  Personal på hem för flyktingbarn: "Har de klarat av ta sig till Sverige kan de ta sig till Svängsta"
 • Nya tag mot fusk väcker oro

  2012-02-20: I torsdags lade Susanne Billum fram sin utredning om assistansersättningen. Från olika håll har det funnits en oro angående inskränkningar. DHR uppmärksammar nu en hel del kontroversiella förslag i enmansutredningen.
  Nya tag mot fusk väcker oro
 • Egen lägenhet nästa för fem av flyktingungdomarna

  2012-02-15: Ungdomarna kan bo kvar på HVB-hemmet Skutan så länge de har behov av hjälp och stöd fram till det att de har fyllt 21 år. På HVB-hemmet arbetar åtta personer på heltid samt vikarier med att ta hand om dem. Men just nu söker kommunen en person som ska vara behjälplig vid utslussning av ungdomarna till egen lägenhet.
  Egen lägenhet nästa för fem av flyktingungdomarna
 • Svårt hitta gode män och förvaltare

  2012-02-07: Det är svårt att hitta gode män och förvaltare som ställer upp och hjälper personer med svårare psykiska problem. Det berättar Anders Eriksson som är chef för överförmyndarenheten i Varberg.
  Svårt hitta gode män och förvaltare
 • God man hotad gång på gång av klient

  2012-02-01: En god man i Eslöv har hotats ett 50-tal gånger av sin 24-årige klient. Enligt den gode mannen tror klienten att han inte kan straffas eftersom han är lätt förståndshandikappad, och det är därför han fortsätter med trakasserierna.
  God man hotad gång på gång av klient
 • Kommunalt samarbete i Strängnäs och Eskilstuna

  2012-01-27: Strängnäs och Eskilstuna fortsätter att fördjupa sitt samarbete. Enligt ett förslag till kommunsstyrelsen ska de båda kommunerna skapa en gemensam överförmyndarverksamhet.
  Kommunalt samarbete i Strängnäs och Eskilstuna
 • Ökat behov av gode män i kommunen

  2012-01-25: Allt fler behöver hjälp med sin ekonomi, men det är svårt att rekrytera frivilliga. Nu annonserar Timrå kommun efter gode män och förvaltare. 23 personer i Timrå står i dagsläget i kö för att få god man. Men samtidigt som behovet av gode män i kommunen ökar, är det allt färre som är beredda att ta på sig ansvaret för någon ­annans ekonomi.
  Ökat behov av gode män i kommunen
 • Isolerad man får nej

  2012-01-24: En isolerad Malmöbo i femtioårsåldern med lindrig utvecklingsstörning, svårigheter att gå, kronisk njursvikt och epilepsi får nej till bostad med särskild service av Fosie stadsdelsfullmäktige.
  Isolerad man får nej
 • Läkaren åtalas för grovt mutbrott

  2012-01-19: Kvinnan var psykiskt labil och inte i stånd att tillvarata sina egna intressen. Det här var hennes läkare, väl medveten om. Trots det tog han emot ett arv på cirka en halv miljon kronor av sin patient.
  Läkaren åtalas för grovt mutbrott
 • ”Många vet inte vad vi gör för något”

  2012-01-02: När Asko Kossonen kom till Sverige för 40 år sedan så stöttade han finska invandrare som råkat i klammeri med myndigheter och lagen. Nu är han god man och förvaltare i kommunen. Hans passion är att hjälpa folk.
  ”Många vet inte vad vi gör för något”