RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad en huvudman med förvaltare får göra

Linda Fröström, RFS ombudsman för gode män och förvaltare2014-02-03

Med anledning av många felaktiga påståenden om vad en förvaltare kan göra som gjordes i SVT-dokumentären om Alice Babs i december 2014 och frågor som inkommit från RFS medlemmar, vill RFS göra några förtydliganden. Här skriver Linda Fröström, ombudsman för gode män och förvaltare, om vilka rättigheter en huvudman med förvaltare har.En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga förutom i vissa undantagsfall och det är det som fokuseras på i denna text.  I det följande utgår jag från att ett fullständigt förvaltarskap* har förordnats.

En huvudman som har förvaltare förlorar inte sina rättigheter enligt deklarationen om mänskliga rättigheter. En huvudman som har förvaltare kan trots sin förlorade rättshandlingsförmåga själv besluta i frågor av mycket privat natur. Det gäller till exempel inom hälso- och sjukvård, där huvudmannen själv ska få bestämma innehållet i den vård som erbjuds och då också har rätt att tacka nej till vård.

En förvaltare bör vara mycket försiktig med de svar han/hon ger sjukvården om de ställer frågor om ingrepp som berör patienten. Det bör i så lång utsträckning som möjligt vara huvudmannen, anhöriga och läkares kompetens som avgör vilken vård som ska ges. Som exempel kan ges att en kvinnlig huvudman själv har rätt att besluta om en abort ska genomföras eller inte.

Även om en person har förvaltare så får personen rösta i allmänna val. En huvudman kan även själv ansöka om arbete och ingå anställningsavtal. Huvudregeln är också att huvudmannen själv har rätt att förfoga över de medel som den tjänar på arbetet, men detta kan begränsas genom domstolens förordnande. Detsamma gäller om personen får gåvor, arv eller förmånstagande i en försäkring. 

Personen får också ingå äktenskap med vem de vill och har rätt att skriva testamente. Vad gäller att ingå äktenskap är det dock vigselförrättarens skyldighet att göra bedömning om personen kan anses förstå innebörden av rättshandlingen. Om äktenskapsförord ska upprättas är det dock något som förvaltaren måste underteckna.

En ofta förekommande fråga är om en förvaltare kan tvinga sin huvudman att flytta från ett boende till ett annat. Svaret på denna fråga är nej. En förvaltare kan ansöka om ett nytt boende och skriva på hyresavtal/köpekontrakt. Förvaltaren kan dock inte fysiskt tvinga huvudmannen att flytta från sin bostad, även om det skulle vara en sanitär olägenhet. Det som kan göras i de fallen är att kontakta socialtjänsten, som kan besluta om tvångsvård eller begära polishandräckning för att få tillstånd en flytt.

En person som får förvaltare mister även rätten att vara förmyndare för sina barn. Det utesluter dock inte att man får fortsätta att vara vårdnadshavare för barnet. Detta innebär inte att förvaltaren blir förmyndare för barnen, utan en särskild förmyndare för barnet måste utses av överförmyndaren.

Viktigt att belysa är också möjligheten för förvaltaren att ge huvudmannen möjlighet att företa rättshandlingar som omfattas av uppdraget. Till exempel kan förvaltare ge huvudmannen pengar för att gå och köpa en tv eller betala en räkning.


* Fullständigt förvaltarskap:  innefattar både bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Linda Fröström
Jurist och ombudsman gode män och förvaltare

Diskutera gärna vidare i RFS Forum för gode män och förvaltare.


Tips för den som vill läsa mer om dessa frågor:

Gode mannens ABC, av Jan Wallgren
God man och förvaltare - en handbok av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt
SOU 2004:112 del II
SOU 2013:27