RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Mentorskap för nya gode män

2016-09-23 Här kan du läsa ett exempel på hur en förening kan erbjuda mentorskap för nya uppdragstagare. Detta erbjudande har tagits fram av Hallands godman- och förvaltarförening.

I dokumentet skriver Hallands godmans- och förvaltarförening om hur de arbetar med mentorskap. Här beskrivs syfte och mål med mentorskap, vem som kan bli mentor och det praktiska arrangemanget fungerar. En framgångsfaktor som lyfts fram är att det finns ett välfungerande samarbete med överförmyndaren. 

Förhoppningsvis kan detta inspirerar andra föreningar till liknande initiativ. 

Läs mer om föreningens upplägg av mentorskap (word)